Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A családjogi törvénykönyv 123. cikke (2) bekezdésének rendelkezései egy eljárást vezetnek be a szülők közötti véleménykülönbség esetére. Ezekben az esetekben a szülők közvetítőhöz fordulhatnak, vagy keresetet indíthatnak a gyermek aktuális tartózkodási helye szerint illetékes járásbíróság előtt, amely a szülők meghallgatását követően rendezi a vitát, döntést hozva arról, hogy gyakorolható-e a gyermek külföldre utazáshoz való joga valamely konkrét szükségletre tekintettel. Az állandó ítélkezési gyakorlattal összhangban, ha a bíróság pótolja az útlevél kiállításához vagy a gyermek utazásához való hozzájárulást, akkor adható engedély, ha ez a gyermek érdekét szolgálja; az ország elhagyására vonatkozó engedély határozott időtartamra és egy konkrét országra vagy országok meghatározható csoportjára adható meg. A Legfelsőbb Semmítőszék állandó ítélkezési gyakorlata szerint egyik szülőnek sem adható engedély a gyermek Bolgár Köztársaságon kívüli korlátlan utaztatására.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A gyermek külföldre utazására vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatra vagy a bíróság által a családjogi törvénykönyv 123. cikkének (2) bekezdése alapján megadott póthozzájárulásra van szükség annak engedélyezéséhez, hogy a gyermek csak az egyik szülő kíséretében hagyja el ideiglenesen Bulgária területét. E feltételek nem értelmezhetők a gyermek tartós letelepedés céljából történő külföldre viteléhez való hozzájárulásként.

A másik szülőnek a gyermek szokásos tartózkodási helyének áthelyezéséhez való hozzájárulásához bíróság által jóváhagyott megállapodásnak kell létrejönnie a szülők között, vagy olyan ítéletnek kell rendelkezésre állnia, amely annak a szülőnek adja a felügyeleti jogot, aki kezdeményezi a gyermek áthelyezését; az említett megállapodásnak/ítéletnek meg kell jelölnie a szülő és a gyermek jövőbeli tartózkodási helyét, feltüntetve az országot és meghatározva a másik szülővel való személyes kapcsolattartás megfelelő módozatait, figyelembe véve annak tényét, hogy a szülő és a gyermek eltérő országban élnek majd. Egy bíróság által jóváhagyott megállapodás vagy ítélet megléte biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekének védelmét és azt, hogy az áthelyezés nem fogja akadályozni a gyermeket a másik szülővel való kapcsolattartásban.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Lásd az első kérdésre adott választ.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az első esetben egy kötetlen szövegű hozzájáruló nyilatkozatra van szükség a külföldre utazáshoz. A második esetben bíróság által jóváhagyott egyezségnek kell létrejönnie a szülők között, vagy olyan ítéletnek kell rendelkezésre állnia, amely annak a szülőnek adja a felügyeleti jogot, aki kezdeményezi a gyermek áthelyezését; az említett megállapodásnak/ítéletnek meg kell jelölnie a szülő és a gyermek jövőbeli tartózkodási helyét, feltüntetve az országot és meghatározva a másik szülővel való személyes kapcsolattartás megfelelő módozatait, figyelembe véve annak tényét, hogy a szülő és a gyermek eltérő országban élnek majd.

Utolsó frissítés: 13/06/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.