Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Ako roditelji zajednički izvršavaju roditeljsku skrb, svaki roditelj može putovati s djetetom bez izričite suglasnosti drugog roditelja.

Ako jedan roditelj sam izvršava roditeljsku skrb, nije potrebna implicitna ili izričita suglasnost drugog roditelja.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Odvođenje radi praznika:

kako bi spriječio da drugi roditelj odvede dijete u inozemstvo, roditelj može od prefekture zatražiti zabranu napuštanja državnog području koja vrijedi 15 dana i/ili od suca za predmete obiteljskog prava zatražiti zabranu napuštanja državnog područja bez odobrenja obaju roditelja (članak 373-2-6 Građanskog zakonika), koja vrijedi dok dijete ne postane punoljetno ili do donošenja nove odluke. Mjera zabrane napuštanja državnog područja bez odobrenja obaju roditelja sprječava dijete da napusti državno područje. Međutim, roditelji mogu dati suglasnost ad hoc za određeno putovanje djeteta, samostalno ili s jednim roditeljem, na način da daju izjavu pred službenikom pravosudne policije (koja se načelno daje pet dana prije putovanja). Ako jedan od roditelja odbije dati izjavu kojom odobrava putovanje, drugi se roditelj može obratiti sudu kako bi ishodio ukidanje zabrane napuštanja državnog područja ili odobrenje ad hoc kako bi dijete moglo napustiti državno područje.

Odvođenje radi promjene mjesta boravišta:

čak i ako ne postoji protivljenje napuštanju državnog područja ili zabrana napuštanja državnog područja, ako se odvođenjem djeteta u drugu državu želi promijeniti mjesto boravišta djeteta, potrebna je suglasnost drugog roditelja.

Ako je roditelj zanemario činjenicu da drugi roditelj nije dao suglasnost, moguće je podnijeti zahtjev za vraćanje na temelju nezakonitosti odvođenja.

Neovisno o naravi odvođenja te osim u određenim slučajevima zabrane i protivljenja napuštanju državnog područja, potrebno je napomenuti da se od roditelja koji napušta državno područje s djetetom ne traži da dokaže izričitu suglasnost drugog roditelja, koja se pretpostavlja u pogledu trećih osoba.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako postoji zabrana napuštanja državnog područja bez odobrenja obaju roditelja i jedan od njih odbije dati suglasnost za putovanje,, roditelj koji želi odvesti dijete mora se obratiti sucu, koji može odobriti da dijete napusti državno područje.

Isto tako, ako odvođenje djeteta zapravo predstavlja promjenu mjesta boravišta, u slučaju da drugi roditelj odbije dati suglasnost, roditelj koji se želi preseliti s djetetom mora se obratiti sucu za obiteljske predmete nadležnom za mjesto boravišta djeteta prije odvođenja.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Ne postoje konkretna pravila u vezi s razlozima ili trajanjem odvođenja. Međutim, u slučaju odvođenja radi promjene mjesta boravišta izostanak suglasnosti drugog roditelja imat će posljedicu u obliku provedbe konkretnih postupaka vraćanja.

Posljednji put ažurirano: 20/06/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici