Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, kumpikin voi matkustaa lapsen kanssa ilman toisen vanhemman nimenomaista suostumusta.

Toisen vanhemman oletettua tai nimenomaista suostumusta ei tarvita myöskään siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista toimii yksin lapsen huoltajana.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Lomamatkat:

Jos toinen vanhemmista vastustaa sitä, että toinen vanhempi veisi lapsen ulkomaille, hän voi hakea prefektuurista maastapoistumiskiellon (opposition à sortie de territoire), joka on voimassa 15 päivää, ja/tai hakea perheoikeuden tuomarilta (juge aux affaires familiales) määräyksen (interdiction de sortie de territoire), jossa kielletään lapsen vieminen pois maasta ilman kummankin vanhemman suostumusta (siviililain 373-2-6 §). Kielto on voimassa, kunnes lapsi tulee täysi-ikäiseksi tai asiassa annetaan uusi päätös. Määräys, jossa kielletään lapsen vieminen pois maasta ilman molempien vanhempien lupaa, estää lapsen maasta poistumisen. Vanhemmat voivat kuitenkin antaa lapselle erillisen luvan tiettyyn matkaan joko yksin tai jommankumman vanhemman kanssa tekemällä asiaa koskevan ilmoituksen rikospoliisille (police judiciaire). Ilmoitus on tehtävä periaatteessa viimeistään viisi päivää ennen matkaa. Jos toinen vanhemmista kieltäytyy antamasta matkustuslupaa, toinen vanhempi voi pyytää tuomioistuinta kumoamaan maastapoistumismääräyksen tai antamaan erillisen luvan tiettyä matkaa varten.

Asuinpaikan muuttaminen:

Vaikka lapsen maastapoistumista ei olisi estetty kiellolla tai määräyksellä, hänen viemiseensä ulkomaille tarvitaan kummankin vanhemman lupa siinä tapauksessa, että tarkoituksena on lapsen asuinpaikan muuttaminen.

Jos toinen vanhempi on vienyt lapsen ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, on mahdollista vaatia lapsen palauttamista laittoman poisviemisen perusteella.

On huomattava, että matkan luonteesta riippumatta lapsen kanssa matkustavan vanhemman ei tarvitse esittää toisen vanhemman nimenomaista suostumusta, vaan suhteessa kolmansiin se voidaan olettaa myönnetyn. Tämä ei kuitenkaan päde niihin erityistapauksiin, joissa on annettu maastapoistumisen estävä kielto tai määräys.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos toinen vanhemmista ei anna lupaa matkaan ja on annettu määräys, joka estää lapsen pois viemisen ilman kummankin vanhemman suostumusta, matkaa suunnitteleva vanhempi voi pyytää tuomioistuimelta luvan viedä lapsi pois maasta.

Myös siinä tapauksessa, että matkan tarkoituksena on tosiasiallisesti lapsen asuinpaikan muuttaminen vastoin toisen vanhemman suostumusta, lapsen kanssa muuttamista suunnittelevan vanhemman on vietävä asia lapsen asuinpaikan perheoikeuden tuomarin ratkaistavaksi ennen muuttoa.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Ei ole annettu erityisiä matkan syyhyn tai kestoon perustuvia sääntöjä. Jos matkan tarkoituksena on lapsen asuinpaikan muuttaminen, toisen vanhemman suostumuksen puuttuminen voi kuitenkin johtaa erityisten palautusmenettelyjen käynnistämiseen.

Päivitetty viimeksi: 20/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme