Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Bulgarian perhelain 123 §:n 2 momentissa säädetään, miten on toimittava silloin kun vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä sovittelijaan tai nostaa kanteen lapsen asuinpaikan mukaan määräytyvässä piirituomioistuimessa (rayonen sad). Tuomioistuin päättää vanhempia kuultuaan, onko olemassa jokin erityinen tarve, jonka vuoksi lapselle olisi annettava lupa ulkomaille matkustamiseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuomioistuin voi antaa toisen vanhemman sijasta suostumuksen passin myöntämiseen lapselle tai lapsen matkustamiseen ulkomaille silloin, kun tämä on lapsen edun mukaista. Lupa maasta poistumiseen myönnetään määräajaksi, ja se koskee vain erikseen mainittua yhtä tai useampaa maata. Korkeimman kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan vain toiselle vanhemmalle ei voida myöntää rajoittamatonta lupaa viedä lapsi Bulgarian tasavallan ulkopuolelle.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Jotta lapsi voi matkustaa tilapäisesti Bulgarian ulkopuolelle toisen vanhemman kanssa, tarvitaan notaarin vahvistama ilmoitus lapsen ulkomaanmatkasta tai perhelain 123 §:n 2 momentin mukainen tuomioistuimen antama suostumus, joka korvaa toisen vanhemman suostumuksen. Kumpaakaan niistä ei voida katsoa suostumukseksi viedä lapsi pysyvästi toiseen valtioon.

Jotta toisen vanhemman voidaan katsoa antaneen suostumuksensa lapsen asuinpaikan muuttamiseen, tarvitaan joko vanhempien välinen, tuomioistuimessa vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös, jossa huoltajuus myönnetään sille vanhemmalle, joka suunnittelee lapsen muuttoa. Sopimuksessa tai päätöksessä on ilmoitettava lapsen ja vanhemman uusi asuinpaikka ja uusi asuinmaa sekä vahvistettava asianmukaisesti lapsen ja toisen vanhemman tapaamisjärjestelyt, joissa otetaan huomioon, että lapsi ja vanhempi asuvat jatkossa eri maissa. Tuomioistuimessa vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös takaa, että lapsen etu otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla ja että muutto ei estä lasta pitämästä yhteyttä toiseen vanhempaan.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Katso vastaus ensimmäiseen kysymykseen.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Ensimmäisessä tapauksessa tarvitaan vapaamuotoinen suostumus ulkomaille matkustamiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa tarvitaan joko vanhempien välillä tuomioistuimessa vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös, jossa huoltajuus myönnetään sille vanhemmalle, joka suunnittelee lapsen muuttoa. Sopimuksessa tai päätöksessä on ilmoitettava lapsen ja vanhemman uusi asuinpaikka ja uusi asuinmaa sekä vahvistettava asianmukaisesti lapsen ja toisen vanhemman tapaamisjärjestelyt, joissa otetaan huomioon, että lapsi ja vanhempi asuvat jatkossa eri maissa.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme