Seaduslik lastega välismaale suundumine või sinna elama asumine

Hoiduge saamast lapseröövlist lapsevanemaks – uurige, kuidas ületada riigipiire koos oma lastega seaduslikult.

Kogemused näitavad, et lapse ebaseaduslik äraviimine või tagasi toomata jätmine (kinnipidamine) tuleneb sageli vähesest teadlikkusest. Lapsevanemad ei tunne tavaliselt lapsega üle piiri liikumise tingimusi või nõudeid, mida nad peaksid täitma, kui nad soovivad lapsega seaduslikult välismaale reisida.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta