NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În Suedia, o cerere de chemare în judecată în cazul unui litigiu trebuie depusă în scris și semnată personal de reclamant sau de reprezentantul său. Cerința privind semnătura înseamnă că o cerere de chemare în judecată nu poate fi depusă electronic.

Aceeași regulă se aplică cererilor de somație de plată care sunt depuse la autoritatea de executare suedeză. Cu toate acestea, în cazul unei somații de plată există anumite posibilități ca autoritatea de executare suedeză să acorde o derogare pentru cei care depun un număr mare de cereri de somație de plată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Conform răspunsului la întrebarea 1, acest lucru este posibil numai în cazuri excepționale în cadrul procedurii sumare.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni. Cu toate acestea, conform răspunsului la întrebarea 12, în general este posibilă depunerea unui memoriu în apărare și a altor documente procedurale online dacă acestea nu trebuie semnate personal.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele care nu trebuie semnate personal pot fi depuse electronic. Aceasta înseamnă că, în principiu, este posibilă transmiterea electronică a tuturor documentelor, cu excepția cererilor de chemare în judecată. Instanța poate, cu toate acestea, să decidă într-un caz individual că un document original nesemnat care a fost depus electronic trebuie să fie confirmat de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nimic nu împiedică o autoritate să transmită un document electronic, primirea documentului fiind confirmată, de exemplu, prin e-mail, dacă acest lucru se consideră necesar în temeiul dispozițiilor în vigoare privind datele cu caracter personal etc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

O hotărâre este transmisă prin poștă, cu excepția cazului în care partea formulează o solicitare diferită. Dacă se consideră adecvat, de exemplu având în vedere dispozițiile în vigoare privind datele cu caracter personal, documentele pot fi transmise prin fax sau e-mail sau pot fi puse la dispoziție în alt mod în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin e-mail. Dacă este necesar, instanța poate solicita ca o astfel de cale de atac să fie confirmată de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

În legătură cu cererile de chemare în judecată, a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O cerere de executare poate fi depusă de partea îndreptățită sau de reprezentantul său, fie verbal, fie în scris. O cerere verbală impune ca solicitantul (partea care dorește executarea) să contacteze Autoritatea executorie suedeză. O cerere scrisă trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul său. Autoritatea executorie suedeză poate, cu toate acestea, să permită unei părți care depune un număr mare de cereri să facă acest lucru pe cale electronică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Ultima actualizare: 14/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site