NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da.

Pentru reprezentanții procedurali în instanțe (procuradores) și alți reprezentanți legali, este o cerință obligatorie.

Pentru particulari (persoane fizice și juridice), această cerință este opțională începând cu 1 ianuarie 2017 și este în curs de aplicare deplină în decursul anului 2017. Ministerul Justiției păstrează un registru, disponibil în format electronic, care conține informații privind resursele și adresele relevante.

Pentru garantarea autenticității conținutului și pentru furnizarea dovezii de trimitere și de primire este necesară o semnătură electronică.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Este disponibil pentru toate procedurile civile.

Cu toate acestea, accesul particularilor este în curs de configurare, iar în unele părți ale țării, acesta poate fi temporar limitat la procedurile de somație de plată.

Reprezentanții procedurali în instanțe și alți reprezentanți legali trebuie să înceapă procedura prin intermediul internetului; pentru particulari, utilizarea internetului este opțională.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere că anumite zile sunt zile nelucrătoare, dacă o procedură este inițiată într-o zi nelucrătoare, acesta va fi finalizată doar în următoarea zi lucrătoare.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un format obligatoriu. În cazul în care documentul electronic este prea mare și blochează sistemul va trebui să fie depus pe suport de hârtie.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Autoritățile administrative publice competente sunt responsabile pentru configurarea sistemelor electronice adecvate. Securitatea este asigurată printr-un sistem de autentificare prealabilă a semnăturilor electronice pentru practicienii în domeniul dreptului, în timp ce accesul funcționarilor autorizați se realizează prin intermediul cardurilor criptografice și al certificatelor digitale. Sistemul trebuie să garanteze autenticitatea conținutului și să furnizeze dovezi privind trimiterea și primirea.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, prin intermediul unui sistem de autentificare prealabilă.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Sunt percepute taxe pentru cererile prezentate de persoanele juridice, însă nu și de la persoanele fizice. Pentru toate cererile, indiferent dacă sunt depuse electronic sau prin alte mijloace, plata trebuie să se efectueze pe cale electronică prin intermediul internetului și trebuie să fie însoțită de dovada plății. (Nerespectarea acestei cerințe poate fi corectată la o dată ulterioară.)

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Cererile electronice pot fi retrase în mod oficial, în aceleași condiții ca și cererile depuse pe suport de hârtie. Odată ce o cerere a fost depusă, ea nu poate fi anulată.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu: fiecare parte va răspunde utilizând procedura adecvată, care depinde de aspectul dacă partea respectivă este sau nu este practician în domeniul dreptului. Pentru particulari, depunerea electronică este opțională.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nimic: procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi comunicat sau notificat fie în mod electronic, fie în mod fizic, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nimic: procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi comunicat sau notificat fie în mod electronic, fie în mod fizic, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da. Instanțele sunt dotate cu echipamente pentru a primi documente în format electronic. Documentele pot fi depuse pe cale electronică prin intermediul reprezentanților legali ai părților.

Depunerea electronică este disponibilă pentru toate procedurile.

Este necesară autentificarea prealabilă cu semnătura electronică a practicantului în domeniul dreptului.

Dacă au optat pentru această cale, particularii pot de asemenea să depună documente în format electronic, astfel cum este descris mai sus.

Dacă instanța solicită acest lucru, documentul original trebuie prezentat, caz în care acesta poate fi trimis prin poștă.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu, nici practicienii în domeniul dreptului, nici părțile însele nu pot consulta cauzele online, întrucât opțiunea de a consulta online o cauză în materie civilă nu este disponibilă la nivel național. Această opțiune este în curs de introducere în unele părți ale țării.

Ultima actualizare: 04/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site