O texto desta página na língua original húngaro foi recentemente alterado. A tradução deste texto para português está em curso.
Traduções já disponíveis nas seguintes línguas.
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Hungria
Conteúdo fornecido por
European Judicial Network
Rede Judiciária Europeia (em Matéria Civil e Comercial)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Οι αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων (törvényszék) –καθώς και άλλες δικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο– μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, οι διαδικασίες που κινούνται κατόπιν έκδοσης διαταγών πληρωμής και οι διαδικασίες που παραπέμπονται από τα πρωτοδικεία (járásbíróság) στα περιφερειακά δικαστήρια εξακολουθούν να στηρίζονται στη χρήση έντυπου υλικού. Σε περίπτωση που ένας διάδικος επιλέξει να κινηθεί διά της ηλεκτρονικής οδού υποχρεούται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο στη διάρκεια των διαδικασιών πρώτου βαθμού, ενώ και τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον διάδικο με ηλεκτρονικά μέσα.

Η κίνηση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατή για τις διαδικασίες πληρωμής και τις αγωγές που ασκούνται με σκοπό την εκτέλεση διαταγών πληρωμής. Οι αιτήσεις και τα λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία (όπως οι αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής, οι αιτήσεις ανακοπής ή οι αιτήσεις εκτέλεσης) μπορούν επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τους διαδίκους που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου, καθώς και για τις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων εκτέλεσης, εκτός εάν οι ανωτέρω επιθυμούν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους συνοδευτικά έγγραφα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση τους σε έντυπη μορφή.

Οι διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων) κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκτέλεσης, ανεξάρτητοι δικαστικοί επιμελητές αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους διαδίκους, με άλλα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία, με άλλους δικαστικούς επιμελητές, με το αρμόδιο τμήμα, με το δικαστήριο, με τις αρχές, και με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω του ειδικού συστήματος παράδοσης που έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό, εφόσον το έχουν ζητήσει ή εφόσον πρόκειται για υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα που απευθύνονται στον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της διαδικασίας πρέπει να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ και ο δικαστικός επιμελητής θα πρέπει να επιδίδει ή να κοινοποιεί τα έγγραφα στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα.

Εάν, στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης, τίθενται σε πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία (όπως μετοχές ή, υπό ορισμένους όρους, κινητή περιουσία ή τίτλοι), οι πλειστηριασμοί μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Μέσω του εν λόγω συστήματος μπορούν να υποβάλλονται επίσης οι σχετικές προσφορές.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ναι, η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή, εκτός των προγραμματισμένων περιόδων συντήρησης ή περιπτώσεων απρόβλεπτων δυσλειτουργιών του συστήματος.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον μορφότυπο των παρεχόμενων λεπτομερειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που διατίθεται κάποιο τυποποιημένο έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων ή των συνημμένων εγγράφων, το εν λόγω έντυπο δεν παρέχεται σε επεξεργάσιμη μορφή και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ο μορφότυπος των στοιχείων.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, η ασφαλής διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων διασφαλίζεται μέσω των εργαλείων ΤΠ που προστατεύουν τα συστήματα επικοινωνίας, παράδοσης και τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της διαβιβαζόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι διάδικοι μπορούν να αποστέλλουν τα έγγραφά τους στο δικαστήριο κρυπτογραφημένα με το δημόσιο κλειδί της ηλεκτρονικής υπογραφής του δικαστηρίου και εάν, κατά την υποβολή εγγράφων, οι διάδικοι προσκομίσουν επίσης το δημόσιο κλειδί της ηλεκτρονικής υπογραφής τους στο δικαστήριο, αυτό θα επιδώσει στον διάδικο το σχετικό έγγραφο το οποίο θα είναι κρυπτογραφημένο με το εν λόγω κλειδί. Επιπλέον, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η εθνική δικαστική αρχή (Országos Bírósági Hivatal) είναι υποχρεωμένη να τηρεί πρακτικά στα οποία θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις δεδομένων καθώς και οι λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διακίνηση δεδομένων εντός του οικείου συστήματός της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα δικαστήρια.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι. Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, είναι υποχρεωτική η χρήση τουλάχιστον ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. Όσον αφορά τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις αγωγές που ασκούνται με σκοπό την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, είναι υποχρεωτική η χρήση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. Για να είναι δυνατή η χρήση του συστήματος εκτέλεσης του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, κατάλληλη για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής, χρονοσφραγίδας και πιστοποιητικού κρυπτογράφησης και γνησιότητας. Η χρήση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας είναι επίσης υποχρεωτική για τις διαδικασίες καταχώρισης εταιρειών (ή μεταβολής εταιρικών στοιχείων.

7 Δεν ισχύει.

Τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα για τις διαδικασίες είναι τα ίδια τόσο για τις διαδικασίες με έντυπα παραστατικά, όσο και για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον νόμο για τους κανόνες πολιτικής δικονομίας της Ουγγαρίας, οι διάδικοι που επιλέγουν να κινηθούν διά της ηλεκτρονικής οδού καταθέτουν μέσω τραπέζης τα δικαστικά έξοδα στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το περιφερειακό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας, αναφέροντας τον αριθμό φακέλου της σχετικής υποβολής και το όνομα του διαδίκου.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων), τα έξοδα για τη διαδικασία καθώς και τη δημοσίευση πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης (ή μεταβολής στοιχείων). Κατά την καταβολή των εν λόγω εξόδων, πρέπει να αναφέρεται ο αναγνωριστικός αριθμός των εξόδων ή τελών, ο οποίος μπορεί να μεταφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο του συστήματος εταιρικών πληροφοριών. Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το εμπορικό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης κατατίθενται στον λογαριασμό Δημόσιου Ταμείου του υπουργείου, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο κίνησης ηλεκτρονικής διαδικασίας, τα τέλη που συνδέονται με διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις επακόλουθες διαδικασίες εκτέλεσης, καθώς και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή πρέπει να καταβάλλονται μέσω εμβάσματος που πραγματοποιείται με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, μέσω διεπαφής ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πληρωτές διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα μεταβίβασης προκαθορισμένου ποσού, βάσει προηγούμενης συμφωνίας με το Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας, στον ειδικό λογαριασμό πληρωμών του Επιμελητηρίου, γεγονός που επιτρέπει στο Επιμελητήριο να χρεώσει τον λογαριασμό με το ποσό των εξόδων της διαδικασίας που έχει κινήσει ο υπόχρεος για την περίοδο που ορίζεται στη συμφωνία. Τα δικαστικά έξοδα των εφέσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ασκούνται κατά αποφάσεων που εκδίδονται από συμβολαιογράφους βάσει διαδικασίας διαταγής πληρωμής ή/και σχετικής διαδικασίας εκτέλεσης, μπορούν να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό που ορίζει ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου και που τηρεί για τον σκοπό αυτό το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας.

8 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Η ανάκληση εγγράφου μετά την υποβολή του δεν είναι τεχνικά εφικτή. Η διακοπή διαδικασιών (ή η ανάκληση αιτήσεων ή εφέσεων) είναι δυνατή κατ' αυστηρή εφαρμογή των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Οι διάδικοι που επιλέγουν την ηλεκτρονική διαδικασία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους διαδίκους που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή.

9 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα εάν θα απαντήσει με τη χρήση έντυπων εγγράφων ή ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος επιλέξει να κινηθεί διά της ηλεκτρονικής οδού (υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα) θα πρέπει, στο πλαίσιο των διαδικασιών πρώτου βαθμού, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο, ενώ και όλα τα δικαστικά έγγραφα θα επιδίδονται στον διάδικο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν ο εναγόμενος απαντήσει με τη χρήση έντυπων εγγράφων, η επικοινωνία του με το δικαστήριο θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

10 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες διαδικασίες. Εάν ο εναγόμενος απαντήσει στο δικαστήριο εγγράφως, η επικοινωνία μεταξύ εναγομένου και δικαστηρίου θα γίνεται σε έντυπη μορφή, ενώ εάν ο εναγόμενος απαντήσει ηλεκτρονικά, η εν λόγω επικοινωνία θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε τις απαντήσεις στα ερωτήματα 9 και 10.

12 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Τα έγγραφα των αστικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων μπορούν να συνοδεύονται από συνημμένα έγγραφα. Οι διάδικοι πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω έγγραφα και συνημμένα έγγραφα μέσω ενός τυποποιημένου και μη επεξεργάσιμου εντύπου – εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν δεν προβλέπεται τυποποιημένο έντυπο για τα έγγραφα και τα συνημμένα έγγραφα, οι διάδικοι πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω έγγραφα σε μορφότυπο που να αντιστοιχεί σε έναν από τους μορφότυπους εγγράφων που έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Εθνικής Δικαστικής Αρχής και έχει δημοσιευθεί στην ενημερωτική ενότητα της κεντρικής δικτυακής πύλης που χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια (http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal). Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

Στην περίπτωση των διαδικασιών διαταγής πληρωμής και των επακόλουθων διαδικασιών εκτέλεσης, τα έγγραφα που υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορούν να συνοδεύονται από συνημμένα έγγραφα. Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει μαζί με τα έγγραφά του ορισμένα συνημμένα έγγραφα –όπως προβλέπεται από τον νόμο– έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τόσο το έντυπο της αίτησης όσο και τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή ή να υποβάλει το έντυπο με ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας ότι τα συνημμένα έγγραφα θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών, στον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει στη διάθεσή του τρεις εργάσιμες ημέρες για να αποστείλει τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση του τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική. Το έντυπο μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας (https://fmh.mokk.hu/fmh/#x) και δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων), είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων που αποτελούν μέρος της αίτησης. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα που δεν συντάσσονται από τον νόμιμο αντιπρόσωπο πρέπει να μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εν λόγω αντιπρόσωπο. Τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και άλλους οργανισμούς που διαθέτουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να επισυνάπτονται απευθείας στην αίτηση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

13 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, είναι δυνατόν. Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται ηλεκτρονικά από το δικαστήριο στους διαδίκους που επιλέγουν να κινηθούν διά της ηλεκτρονικής οδού.

Οι διαταγές που εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών καταχώρισης εταιρειών (ή μεταβολής εταιρικών στοιχείων) επίσης επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι διαταγές πληρωμής επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή. Τα έγγραφα –εξαιρουμένων των εγγράφων που μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν αμέσως στους διαδίκους που παρίστανται αυτοπροσώπως– πρέπει να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενάγοντες που έχουν επιλέξει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση διαταγής πληρωμής.

Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, ένας διάδικος κάνει χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είτε λόγω επιλογής είτε λόγω υποχρέωσης, η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ του εν λόγω διαδίκου και του ανεξάρτητου δικαστικού επιμελητή πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής παράδοσης.

14 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 13.

15 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, οι διάδικοι που κινούνται διά της ηλεκτρονικής οδού πρέπει να υποβάλουν έφεση μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Όσον αφορά τις διαδικασίες που κινούνται κατά εταιρειών, ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ η σχετική απόφαση επιδίδεται επίσης ή κοινοποιείται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαταγής πληρωμής, πρόσωπα εκτός των εταιρειών, τα οποία διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ή πρόσωπα που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διαταγής πληρωμής μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (εκτός εάν η αίτησή τους συνοδεύεται από συνημμένα έγγραφα, όπως προβλέπεται από τον νόμο).

Όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον δικαστικό επιμελητή, επίσης με ηλεκτρονικά μέσα, αίτηση ανακοπής κατά των μέτρων που έχει λάβει ο δικαστικός επιμελητής, από τους διαδίκους που έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

16 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η υποβολή αιτήσεων για τη λήψη μέτρων εκτέλεσης ή συντηρητικών μέτρων, βάσει τελικής διαταγής πληρωμής, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του εντύπου που παρέχεται για τον σκοπό αυτό. Για τους διαδίκους που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου, καθώς και για τις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων εκτέλεσης, εκτός εάν οι διάδικοι επιθυμούν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν και την αίτησή τους σε έντυπη μορφή.

17 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Η εν λόγω δυνατότητα προβλέπεται για ορισμένες διαδικασίες. Όσον αφορά τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις επακόλουθες διαδικασίες εκτέλεσης, οι αιτούντες που κινούνται διά της ηλεκτρονικής οδού δύνανται να συμβουλεύονται τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη διεπαφή χρήστη στην οποία τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση από τον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Observações

Use o formulário abaixo para nos transmitir as suas observações e dizer o que pensa sobre o novo sítio