Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tiesas procesu var ierosināt tiešsaistē, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma (ERV) platformu. Lai to izdarītu, ir jāreģistrējas vienā no vairākiem iespējamiem norēķinu punktiem, kas pārsūta ievadītos datus uz tiesu sistēmu. Reģistrācija nav bezmaksas pakalpojums. Pamatmaksa ir apmēram EUR 20,00 mēnesī, plus maksa par katru augšupielādi ir apmēram EUR 0,30. Ierakstītas vēstules nosūtīšana Austrijā maksā apmēram EUR 3,00.

Ir pieejams arī bezmaksas augšupielādes pakalpojums, izmantojot pilsoņa karti. Pretēji Austrijas e-tiesiskuma platformai, tas nodrošina pakalpojumu tikai vienā virzienā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Austrijas e-tiesiskuma platforma pieļauj tiešsaistes saziņu starp tiesām un prokuratūrām, no vienas puses, un procesa dalībniekiem, no otras puses, tādā pašā veidā, kā tas notiek papīra formā. To var izmantot visu veidu tiesas procesos. Nav tādu tiesas procesu, kas vienmēr ir jāierosina tiešsaistē.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības pamatojums un visa prasības iesniegšanai nepieciešamā procesuālā informācija ir jāaugšupielādē noteiktajā XML struktūrā (vai kā PDF pielikums šai struktūrai).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu pārsūtīšana, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, ir nodrošināta ar https protokolu. Lai apstiprinātu visu iesaistīto personu autentiskumu, tiek izmantoti sertifikāti. Arī saziņa starp serveriem notiek, balstoties uz sertifikātiem. Papildu drošību nodrošina tas, ka lietotājiem piekļuves punktā ir jāreģistrējas (sk. 1. punktu iepriekš).

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Skatiet 5. punktu iepriekš (sertifikāti). Elektroniskie paraksti nav nepieciešami. Centrālais laika zīmogs ir pieejams tikai ierakstiem Zemes reģistrā, apstiprinot derīgu dokumentu saņemšanu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas augšupielādēm tiešsaistē tiek samaksātas ar tiešo debetu. Vispārēji runājot, nodevas par tiesas procesa ierosināšanu tiešsaistē ir tādas pašas kā par procesa ierosināšanu papīra formā. Noteiktos gadījumos elektroniskas dokumentu iesniegšanas gadījumā tiek piemērota atlaide.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Tiešsaistes un bezsaistes gadījumi neatšķiras. Attiecībā uz tiesas procesu, kas tiek organizēts, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, civilprocesa noteikumi ir piemērojami tāpat. Prasības var atcelt tiešsaistē, pat ja tās nav iesniegtas tiešsaistē.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, internetu var izmantot, lai aizstāvētu prasības, iesniegtu pārsūdzības u. c. Kopumā Austrijas e-tiesiskuma platformas izmantošana nav obligāta, tomēr juristiem, notāriem, bankām, apdrošināšanas uzņēmumiem, sociālā nodrošinājuma fondiem, Federālajai Finanšu aģentūrai (Finanzprokuratur) un advokātu asociācijai Austrijas e-tiesiskuma platforma ir jāizmanto.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Civilprocesa noteikumi tiešsaistē vadītam tiesas procesam ir piemērojami tāpat.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Civilprocesa noteikumi tiešsaistē vadītam tiesas procesam ir piemērojami tāpat.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā, visu veidu dokumentus var iesniegt tiesai, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu. Tiesas procesos ar Zemes reģistru un Uzņēmumu reģistru elektroniski var iesniegt pat dokumentu oriģinālus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, puses un viņu juridiskie pārstāvji var apskatīt lietu reģistru visās civillietās un izpildes procedūrās tiešsaistē caur norēķinu punktiem, bet tikai saistībā ar savām lietām. Tiesības apskatīties tiek pārbaudītas, izmantojot unikālu adreses kodu, kas tiek izsniegts katrai personai, kurai ir apskates tiesības.

Lapa atjaunināta: 20/09/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu