Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Švedijoje prašymą įteikti šaukimą į ginčo teisena nagrinėjamą bylą ieškovas arba jo atstovas turi pateikti raštu ir asmeniškai pasirašyti. Reikalavimas pasirašyti reiškia, kad prašymo įteikti šaukimą negalima paduoti elektroniniu būdu.

Ši taisyklė taip pat taikoma prašymams dėl mokėjimo įsakymų, kurie pateikiami Švedijos vykdymo tarnybai. Tačiau dėl mokėjimo įsakymo Švedijos vykdymo tarnyba turi tam tikras galimybes taikyti išimtis asmenims, kurie pateikia daug prašymų dėl mokėjimo įsakymų.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Iš atsakymo į 1 klausimą galima matyti, kad tai yra įmanoma tik tam tikrose išimtinėse supaprastinto proceso tvarka nagrinėjamose bylose.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra. Tačiau iš atsakymo į 12 klausimą galima matyti, kad atsiliepimą į ieškinį ir kitus procesinius dokumentus paprastai galima pateikti internetu, jeigu jų nebūtina asmeniškai pasirašyti.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Elektroniniu būdu galima pateikti dokumentus, kurių nereikia pasirašyti asmeniškai. Tai iš esmės reiškia, kad elektroniniu būdu galima pateikti visus dokumentus, išskyrus prašymą įteikti šaukimą. Tačiau teismas konkrečioje byloje gali nuspręsti, kad nepasirašytą elektroniniu būdu pateikto dokumento originalą siuntėjas turi patvirtinti originaliu pasirašytu dokumentu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Institucijai nėra jokių kliūčių siųsti dokumentą elektroniniu būdu ir gauti patvirtinimą apie dokumentą e. paštu, pvz., jeigu tai laikoma būtina pagal galiojančias nuostatas, susijusias su asmens duomenimis, ir pan.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Sprendimas siunčiamas įprastu paštu, išskyrus atvejus, kai šalis pageidauja teismo sprendimą gauti kitokiu būdu. Kai tinkama, pvz., remiantis galiojančiomis nuostatomis, susijusiomis su asmens duomenimis, dokumentai, užuot juos siuntus įprastu paštu, gali būti siunčiami faksu ar e. paštu arba įteikiami naudojant kitokį elektroninį formatą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Apeliacinį skundą įmanoma paduoti e. paštu. Teismas prireikus gali paprašyti, kad apeliacinio skundo siuntėjas jį patvirtintų pateikdamas originalų pasirašytą dokumentą.

Dėl šaukimų žr. atsakymą į 13 klausimą.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Prašymą dėl vykdymo žodžiu arba raštu gali pateikti teisę turinti šalis arba jos atstovas. Norėdamas pateikti žodinį prašymą, pareiškėjas (šalis, kuri siekia, kad būtų atlikti vykdymo veiksmai) turi kreiptis į Švedijos vykdymo tarnybą. Rašytinį prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Tačiau Švedijos vykdymo tarnyba gali leisti šaliai, norinčiai pateikti daug prašymų, pateikti juos elektroniniu būdu.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma