Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip.

Atstovams teismo procese (isp. procuradores) ir kitiems teisiniams atstovams tai yra privalomas reikalavimas.

Privačioms šalims (asmenims ir juridiniams subjektams) šis reikalavimas yra neprivalomas nuo 2017 m. sausio 1 d., 2017 m. jis bus visapusiškai įtvirtintas. Teisingumo ministerija tvarko elektroniniu būdu prieinamą registrą, kuriame laikomi atitinkami informacijos šaltiniai ir adresai.

Siekiant užtikrinti turinio autentiškumą ir pateikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą, reikalaujama elektroninio parašo.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Ši galimybė prieinama visų rūšių civiliniame procese.

Vis dėlto prieiga privačioms šalims dar tik diegiama, tam tikruose šalies regionuose ji gali būti laikinai naudojama tik mokėjimo įsakymo procedūroms atlikti.

Atstovai teismo procese ir kiti teisiniai atstovai procesą turi pradėti internetu; privačioms šalims šia galimybe naudotis neprivaloma.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši galimybė prieinama visą parą kasdien. Tačiau kadangi kai kurios dienos yra nedarbo dienos, jeigu procedūra pradedama nedarbo dieną, ji baigiama tik kitą darbo dieną.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Privalomo formato nėra. Jeigu elektroninis dokumentas yra per didelis ir blokuoja sistemą, jį reikės pateikti popierine forma.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Už tinkamų elektroninių sistemų įrengimą atsakingos kompetentingos viešojo administravimo institucijos. Saugumas užtikrinamas taikant išankstinio teisinių atstovų elektroninių parašų tapatumo nustatymo sistemą, o prieiga įgaliotiesiems pareigūnams suteikiama naudojantis kriptografinėmis kortelėmis ir skaitmeniniais sertifikatais. Sistema turi užtikrinti turinio autentiškumą ir suteikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taip, naudojantis išankstinio tapatumo nustatymo sistema.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Rinkliavos mokamos už juridinių subjektų ieškinius, o fizinių asmenų ieškiniams netaikomos. Visiems ieškiniams, nesvarbu, ar jie pateikti elektroniniu, ar kitu būdu, taikomos rinkliavos turi būti sumokamos elektroniniu būdu internetu ir turi būti pateikiamas mokėjimo įrodymas. (Šio reikalavimo nesilaikymas gali būti atitaisytas vėliau.)

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Elektroniniai ieškiniai gali būti oficialiai atsiimami tomis pačiomis sąlygomis kaip ir popierine forma pateikti ieškiniai. Kai ieškinys pateikiamas, jo atšaukti negalima.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Ne. Kiekviena šalis pateikia atsiliepimą naudodamasi tinkama procedūra, kuri priklauso nuo to, ar šalis yra praktikuojantis teisininkas. Privačioms šalims teikti ieškinį elektroniniu būdu neprivaloma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Nieko. Elektroninė procedūra taikoma tik dokumentų pateikimui ir šalių teisiniams atstovams įteikiamiems pranešimams. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai. Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popierine forma, jis įteikiamas elektroniniu būdu arba fiziškai, priklausomai nuo to, kokios taisyklės taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Nieko. Elektroninė procedūra taikoma tik dokumentų pateikimui ir šalių teisiniams atstovams įteikiamiems pranešimams. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai. Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popierine forma, jis įteikiamas elektroniniu būdu arba fiziškai, priklausomai nuo to, kokios taisyklės taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Taip. Teismai turi įrangą dokumentams gauti elektroniniu būdu. Dokumentai elektroniniu būdu gali būti pateikiami per šalių teisinius atstovus.

Elektroniniu būdu dokumentus galima teikti visuose procesuose.

Reikalaujama, kad iš anksto būtų nustatytas tapatumas praktikuojančio teisininko elektroniniu parašu.

Privačios šalys taip pat gali teikti dokumentus elektroniniu būdu, kaip aprašyta pirmiau, jeigu jos pasirinko tokį būdą.

Dokumento originalas turi būti pateiktas tuo atveju, jeigu jo prašo teismas – tada jį galima atsiųsti paštu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma. Privačioms šalims tai yra neprivalomas būdas, jį galima pasirinkti po išankstinio tapatumo nustatymo.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma. Privačioms šalims tai yra neprivalomas būdas, jį galima pasirinkti po išankstinio tapatumo nustatymo.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma. Privatiems asmenims tai yra neprivalomas būdas, jį galima pasirinkti po išankstinio tapatumo nustatymo.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma. Privatiems asmenims tai yra neprivalomas būdas, jį galima pasirinkti po išankstinio tapatumo nustatymo.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne, nei praktikuojantys teisininkai, nei pačios šalys negali susipažinti su bylomis internetu, nes galimybė peržiūrėti civilinio proceso bylą internetu nėra prieinama nacionaliniu mastu. Ji diegiama kai kuriuose šalies regionuose.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma