Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Atitinkamos nuostatos įgyvendintos kaip „Phenix“ įstatymai, tiksliau:

  • 2006 m. liepos 10 d. Elektroninėmis priemonėmis vykdomo teisinio proceso įstatymu (pranc. Moniteur belge/ol. Belgisch Staatsblad, 2006 m. rugsėjo 7 d.);
  • 2006 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymu, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Belgijos teismų kodekso nuostatos, susijusios su elektroninėmis priemonėmis vykdomu teisiniu procesu (pranc. Moniteur belge/ol. Belgisch Staatsblad, 2006 m. rugsėjo 7 d.);

„Phenix“ įstatymai taip vadinami pagal to paties pavadinimo informacinių technologijų projektą, kuriuo ketinta automatizuoti visų Belgijos teismų veiklą, kad visas teismo procesas galėtų būti tinkamu laiku atliktas elektroninėmis priemonėmis.

Nuo 2012 m. gruodžio 31 d. galioja du įstatymai, kuriais įgyvendinamos tam tikros minėtųjų „Phenix“ įstatymų dalys. Tai:

  • 2012 m. gruodžio 31 d. įstatymas, kurio įvairios nuostatos daugiausia susijusios su teisingumu;
  • 2012 m. gruodžio 31 d. įstatymas, kurio įvairios nuostatos susijusios su teisingumu;

Iš dalies įsigaliojus „Phenix“ įstatymams, teisinis procesas savaime neautomatizuojamas, nes tai pirmiausia nuostatos, kurios gali būti taikomos ir popieriuje atliekamam teisiniam procesui. Todėl vis dar dažniausiai vykdomas tradicinis, neautomatizuotas, procesas.

Per tą laiką prokuratūrų kanceliarijoms ir administracijoms bus įdiegta „bylų administravimo prietaika“, leisianti joms visus dokumentus ir informaciją tvarkyti elektroniniu būdu. Šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti galimus būdus elektroninėmis priemonėmis teismo kanceliarijai perduoti procesinius dokumentus ir įrodymus.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Netaikoma.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Netaikoma.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Netaikoma.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Netaikoma.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Netaikoma.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Netaikoma.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Netaikoma.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Netaikoma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Netaikoma.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Netaikoma.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Netaikoma.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Netaikoma.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Netaikoma.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Netaikoma.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Netaikoma.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma