Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Automatikus feldolgozás - Belgium

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A témát az ún. „Phenix-törvények” szabályozzák, konkrétan:

  • az elektronikus úton folytatott bírósági eljárásokról szóló 2006. július 10-i törvény (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belga Hivatalos Közlöny, 2006. szeptember 7.);
  • a belga igazságszolgáltatási törvénykönyv egyes, az elektronikus úton folytatott bírósági eljárásokról szóló rendelkezéseit módosító 2006. augusztus 5-i törvény (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belga Hivatalos Közlöny, 2006. szeptember 7.).

A „Phenix-törvények” az azonos nevű informatikai projektről kapták a nevüket, amelynek célja valamennyi belga bíróság számítógépes elérhetőségének biztosítása annak érdekében, hogy végül a teljes bírósági eljárás lefolytatható legyen elektronikus úton.

2012. december 31. óta két törvény lépett fokozatosan hatályba a fent említett „Phenix-törvények” mellett. Ezek a következők:

  • 2012. december 31-i törvény, amely különböző, elsősorban az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 2012. december 31-i törvény, amely az igazságszolgáltatásra vonatkozó különböző rendelkezéseket tartalmaz (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Azonban a fokozatos hatálybalépés még nem jelenti a bírósági eljárások elektronikus úton lefolytathatóvá tételét, hiszen elsősorban olyan rendelkezésekről van szó, amelyek az írásbeli eljárásokra is alkalmazhatóak. Ezért egyelőre továbbra is a „hagyományos”, nem elektronikus úton folytatott jogi eljárások maradnak meghatározóak.

A bírósági és ügyészségi hivatalokat és kezelőirodákat olyan ügyviteli informatikai alkalmazással látták el, amely lehetővé teszi valamennyi dokumentum és információ elektronikus úton történő feldolgozását. Továbbá számos különböző lehetőséget tanulmányoznak, amelyek lehetővé teszik az eljárási iratok és bizonyítékok elektronikus úton történő továbbítását a bíróságok hivatalai részére.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Tárgytalan.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Tárgytalan.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Tárgytalan.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Tárgytalan.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Tárgytalan.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Tárgytalan.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Tárgytalan.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Tárgytalan.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Az igazságszolgáltatási törvénykönyv (Code judiciaire) 32b. cikke úgy rendelkezik, hogy a bíróságok, ügyészségi vagy bírósági szolgálatok (ideértve a bírósági hivatalokat és ügyészségi titkárságokat is) részére történő bármely értesítés, közlés és iratbenyújtás, vagy ez utóbbiak által ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők részére, illetve ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők által ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők részére történő bármely értesítés vagy közlés foganatosítható az igazságügyi informatikai rendszer igénybevételével.

E rendelkezés alapján hozták létre az e-Box (elektronikus postafiók-)hálózatot az értesítések vagy közlések megtétele és iratok benyújtása céljából, valamint az e-Deposit (elektronikus irattár-)rendszert kifejezetten a polgári és büntetőjogi indítványok, beadványok és iratok benyújtása céljából.

Ezeket az eszközöket kizárólag miniszteri rendeletben meghatározott bíróságok használhatják.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Tárgytalan.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Tárgytalan.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Tárgytalan.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Tárgytalan.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

Utolsó frissítés: 04/09/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Bulgária

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A bolgár jog nem rendelkezik ilyen lehetőségről. A kérelmeket – amelyeket bolgár nyelven kell írni – írásban a bírósági hivatalnál kell előterjeszteni. A kérelmeket postai úton is meg lehet küldeni, azonban faxon és e-mailben ez nem lehetséges.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A bolgár jog szerint a felek eljárási cselekményei polgári és kereskedelmi ügyekben nem tekintendők érvényesnek, amennyiben azokat elektronikusan teljesítik és elektronikus aláírással látják el. A felek bolgár nyelven írt, aláírással ellátott kérelemmel fordulhatnak bírósághoz. A kérelmet az érintett bíróság titkárságának irodájában lehet benyújtani vagy pedig a bíróságnak címezve postán megküldeni.

A polgári perrendtartás (GPK) 184. cikke lehetővé teszi elektronikus és papíralapú dokumentumok bizonyítékként történő előterjesztését polgári és kereskedelmi ügyekben. Az elektronikus dokumentum a bíróságon papíralapon is előterjeszthető. Amennyiben az ellenérdekű fél azt vitatja, a dokumentumot elektronikus adathordozón kell benyújtani. Amennyiben a bírósági tárgyaláson az elektronikus dokumentum másolásához szükséges berendezés és személyzet nem áll rendelkezésre, a bíróság az elektronikus dokumentumot előterjesztő felet felhívhatja, hogy bocsássa az elektronikus másolatot a többi fél rendelkezésére.

Az elektronikus dokumentummal kapcsolatos kifogásolási eljárást – különösen az elektronikus dokumentum kötelező tartalmi kellékét jelentő elektronikus aláírás kifogásolását – az elektronikus iratról és az elektronikus aláírásról szóló törvény szabályozza.

Az online eljárásokkal kapcsolatban a polgári perrendtartásban rögzített egyetlen rendelkezés a végrehajtási eljárás adósa követeléseinek lefoglalására vonatkozik. Ez a szabályozás a végrehajtási eljárás része, és a cselekményt a végrehajtó folytatja le.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A polgári perrendtartás 42. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi polgári és kereskedelmi ügyekben a felek részére e-mail útján történő kézbesítést. A nyilatkozatok akkor minősülnek kézbesítettnek, ha azokat bejegyzik a különös informatikai rendszerbe, és a törvény 44. cikkének (3) bekezdése szerint a megfelelő elektronikus nyilvántartás tanúsítja a kézbesítést.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 13. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A bolgár jog nem rendelkezik ilyen lehetőségről. Lásd a 12. kérdésre adott válasz utolsó albekezdését.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A bírósági határozatok a nyilvánosság számára a Bolgár Köztársaság Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsának weboldalán érhetők el (regisztráció nélkül): A link új ablakot nyit meghttp://legalacts.justice.bg/. A bírósági határozatok számos szempont alapján kereshetők, nevezetesen „bíróság”, „ügytípus”, „év”, „ügyszám”, és „kulcsszavak” alapján. Az összetett kereséssel ennél pontosabb kritériumokra is rá lehet keresni. A keresés eredményeként az ügyben szereplő fél vagy képviselője „.doc” formátumban töltheti le a bírósági ítéletet. A határozatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény és a minősített adatok védelméről szóló törvény által előírt követelményeknek megfelelően a meghozataluk időpontjában teszik közzé. A határozatok közzétételére olyan módon kerül sor, hogy az azokban szereplő természetes és jogi személyeket ne lehessen felismerni. A személyek polgári vagy egészségügyi státuszára vonatkozó határozatokat azok indokolása nélkül kell közzétenni.

Emellett minden bíróság weboldala lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyek és az azokhoz kapcsolódó bírósági határozatok nyomon követését. A bírósági határozatok és az ügyek állásával kapcsolatos információk a fent említett keresési szempontok használatával kereshetők, a határozatok pedig a bemutatott módon kerülnek közzétételre. A keresés eredményeként az ügyben szereplő fél vagy képviselője „.doc” formátumban töltheti le a bírósági határozatot.

Utolsó frissítés: 25/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Csehország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, a Cseh Köztársaságban minden keresetet be lehet nyújtani elektronikusan.

A kereseteket a) hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben, vagy b) adattárolókba – vagyis az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tárolókba – való megküldéssel lehet benyújtani. Ezek a módszerek egyenértékűek a klasszikus írásbeli formával. A keresetet egyszerű, hitelesített elektronikus aláírás nélküli e-mailen keresztül is be lehet nyújtani, de ez esetben három napon belül klasszikus írásbeli, vagy a fenti a) és b) pontokban meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú keresetet. Ezeket a módszereket részletesebben a 6. kérdésre adott válasz mutatja be.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Minden esetben lehetséges a kereset elektronikus úton történő benyújtása. Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kizárólag elektronikusan indítható.

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás rövidített eljárás. A felperes az ePodatelna A link új ablakot nyit meghttp://epodatelna.justice.cz/ weboldalán található elektronikus formanyomtatvány kitöltésével és annak hitelesített elektronikus aláírásával nyújthatja be keresetét. A felperes 1 millió CZK-ig terjedő összeget követelhet és az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásának feltétele közé tartozik a formanyomtatvány helyes kitöltése, valamint a bírósági illeték megfizetése. A feltételek teljesítése esetén a bíróság elektronikus fizetési meghagyást bocsáthat ki. A bíróság ebben felszólítja az alperest, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizesse meg a követelés és az eljárás költségeinek összegét, vagy fellebbezzen az azt kibocsátó bíróságnál. A fellebbezéssel meg nem támadott elektronikus fizetési meghagyás a jogerős ítélettel azonos joghatásokat vált ki. Amennyiben bármely alperes a meghatározott időben fellebbezést terjeszt be, az elektronikus fizetési meghagyást teljes mértékben törlik és a bíróság elrendeli a tárgyalást.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Elektronikus keresetet bármikor be lehet nyújtani.

A kereset hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben való benyújtása esetén az ePodatelna A link új ablakot nyit meghttp://epodatelna.justice.cz/ weboldalát lehet alkalmazni (az oldal azonban csak cseh nyelven érhető el). A keresetet a megfelelő bírósági hivatal e-mail címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail címét a A link új ablakot nyit meghttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx weboldalon találja.

A bírósági adattárolóba megküldött keresetek esetén a megfelelő bíróság adattárolóinak azonosítói a nyilvános igazgatási weboldalon, az adattárolók tulajdonosainak listáján (A link új ablakot nyit meghttp://seznam.gov.cz/) – az „Állami igazgatási testületek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Főszabály szerint az ügyletek végrehajtására bármilyen formában sor kerülhet, kivéve, ha egyes aktusokra vonatkozóan jogszabály meghatározott formát ír elő. A legfontosabb, hogy a beadvány érthető és egyértelmű legyen.

Egyes elektronikus eljárások alkalmazása során a felpereseket kötik a különböző kommunikációs formákra vonatkozó műszaki jellemzők. Például az ePodatelna A link új ablakot nyit meghttp://epodatelna.justice.cz/ weboldal használatakor (lásd a 2., 3. és 6. kérdéseket) a mellékletek maximális mérete 10 MB, és a támogatott fájl formátumok a pdf, rtf, xls, doc és txt. Hasonló módon az adattárolóknak megküldött üzenetek mérete szintén 10 MB-ra korlátozott, és az adattárolókba küldött üzenetek támogatott formátumai a pdf, PDF/A, xml (amennyiben az megfelel az üzenet címzettje által közzétett, nyilvánosan elérhető XSD sémának), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn és gml/gfs/xsd. Az e-mailben benyújtott üzeneteket HTML formátumban, ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode vagy UTF-8 kódolt szövegű PLAIN TEXT formátumban kell létrehozni. Az e-mail mérete, csatolmányokkal együtt maximum 5 MB lehet. A támogatott operációs rendszerek: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (Windows Vista esetén problémák merülhetnek fel az elektronikus hitelesített igazolások egyes HW tárolásával [pl. az SCR3320 intelligens kártya olvasó], ezen olvasó alkalmazásával jelenleg nem lehet elektronikusan aláírni vagy benyújtani dokumentumokat – a benyújtott dokumentumot alá lehet írni és be lehet küldeni, ha a Java Appletben meghatározásra kerül a pfx fájl [12. o.] és megadásra kerül a privát kulcshoz tartozó jelszó). Az ePodatelna weboldal vagy adattároló használata mellett döntő felperes a megfelelő weboldalon található kézikönyvekhez és használati útmutatókhoz fordulhat további információért.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bíróságok és a bírósági végrehajtók a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabálynak (különösen a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvénynek) és más jogszabályoknak megfelelően járnak el.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A rendes polgári eljárásokban három különböző elektronikus eljárást lehet alkalmazni a kereset benyújtásához:

Először, a keresetet be lehet nyújtani hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben. A hitelesített elektronikus aláírás definícióját az elektronikus aláírásokról szóló 227/2000. sz. törvény 11. cikke tartalmazza; az elektronikus aláírás a) valamely akkreditált cseh igazolás-kiállító szolgáltató által elkészített minősített igazoláson alapuló, és az aláíró személyét vitathatatlanul tanúsító hitelesített aláírás (a Cseh Köztársaság akkreditált szolgáltatóinak listáját a cseh Belügyminisztérium weboldalán találja A link új ablakot nyit meghttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), vagy b) valamely akkreditált külföldi igazolás-kiállító szolgáltató által elkészített minősített igazoláson alapuló hitelesített aláírás, ha a minősített igazolást a megbízható igazoló szolgáltatók listáján szereplő szervezet olyan szolgáltatás keretében bocsátotta ki, amelyre vonatkozóan akkreditálásra került, vagy amelynek szolgáltatását a megfelelő uniós jogszabályok szerint felügyelik. Ez a fajta benyújtás a klasszikus írásbeli formátummal egyenértékű. Annak a felperesnek, aki így kívánja benyújtani keresetét, az ePodatelna A link új ablakot nyit meghttp://epodatelna.justice.cz/ weboldalát kell felkeresnie. A követelést a megfelelő bírósági hivatal e-mail címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail címét a A link új ablakot nyit meghttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx weboldal bíróságok elérhetőségei pontjában találja.

Másodszor, alkalmazható adattároló, amely a Cseh Köztársaságban az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tároló. Az adattárolókat elsősorban az elektronikus aktusokról és a jóváhagyott dokumentum átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza. Ez a fajta benyújtás a klasszikus írásbeli formátummal egyenértékű. Az adattároló rendszerre vonatozó részletes információt a A link új ablakot nyit meghttp://www.datoveschranky.info/ weboldalon, a felhasználói fiókhoz való hozzáférést pedig a A link új ablakot nyit meghttps://www.mojedatovaschranka.cz/ weboldalon találja. Minden bíróság rendelkezik adattárolóval. Az egyes bíróságok adattárolóinak azonosítói a nyilvános igazgatási weboldalon, az adattárolók tulajdonosainak listáján (A link új ablakot nyit meghttp://seznam.gov.cz/) – az „Állami igazgatási testületek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

Harmadszor, a követelést hitelesített aláírás nélküli egyszerű e-mailben is be lehet nyújtani. Ez esetben azonban három napon belül klasszikus írásos formában vagy a fent meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú keresetet, különben a bíróság azt figyelmen kívül hagyja (a polgári perrendtartás 42. cikke).

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági eljárások illetékkötelesek. A felperes – az illetéktáblában meghatározott összegű – illetéket az érintett bíróság cseh Nemzeti Banknál vezetett számlájára való átutalással, vagy – ha az összeg 5 000 CZK-nál kevesebb – illetékbélyegen fizetheti meg. Amennyiben a követelés benyújtásakor nem fizetik meg az illetéket, a bíróság felszólítja a felperest annak megfizetésére, határidőt köt ki a fizetésre és értesíti őt a nem fizetés következményeiről. A határidő elteltét követően az eljárást felfüggesztik.

Az elektronikusan megindított eljárások illetéke és az illetékfizetés módja nem különbözik a klasszikusan megindított eljárásokban való fizetési módoktól. Ez alól az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kivétel, amelyben a bírósági illeték kevesebb mint a rendes polgári eljárásokban.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen. Az interneten benyújtott dokumentumot ugyanúgy lehet visszavonni, ahogy a klasszikus módon benyújtott dokumentumot. A visszavonásra elektronikus vagy klasszikus módon is sor kerülhet.

Keresetét a felperes a bíróság ítéletének jogerőssé válásáig egészben vagy részben visszavonhatja. Amennyiben a keresetet visszavonják, a bíróság – egészében, vagy a visszavont kereset mértékéig – felfüggeszti az eljárást. Amennyiben az eljárást megindító keresetet a bíróság ítélethozatalát követően vonják vissza, de az ítélet még nem emelkedett jogerőre, a visszavont kereset mértékéig a bíróság dönt, hogy visszavonja-e a határozatát. Amennyiben a másik felek indokoltan nem értenek egyet a kereset visszavonásával, a bíróság – egyes különös eljárások kivételével – elutasíthatja a visszavonást. (A polgári perrendtartás 96. szakasza)

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes az interneten keresztül is kommunikálhat, de nem köteles így eljárni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyásra megfelelő időben válaszol, az elektronikus fizetési meghagyást teljes mértékben törlik, a bíróság tárgyalást tartását rendeli el és a bírósági eljárás a szokásos módon folyik, vagyis első fokú rendes polgári bírósági eljárásra kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyásra megfelelő időben nem válaszol, az elektronikus fizetési meghagyás a jogerős ítélettel megegyező joghatást vált ki.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A dokumentumokat bármely típusú eljárásban meg lehet küldeni a bíróságnak elektronikusan. Az e módszerekre vonatkozó műszaki leírást részletesebben a 4. kérdésre adott válasz mutatja be.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bíróság az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesíti a dokumentumokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság hitelesített aláírással ellátott e-mailben is kézbesítheti a dokumentumokat és ítéleteket a címzett által a bíróság tudomására hozott címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározta azt az akkreditált aláírás-hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített igazolást és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített igazolását. A minősített igazolásokról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail címére).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesítik a dokumentumokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság a bírósági határozatokat is kézbesítheti hitelesített aláírással ellátott e-mailben a címzett által a bíróság tudomására hozott címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározott egy akkreditált aláírás hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített igazolást és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített igazolását. A minősített igazolásokról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail címére).

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, fellebbezni a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is lehet. Lásd a 6. kérdést.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is sor kerülhet a végrehajtási eljárás megindítására.

Amennyiben a felperes bírósági végrehajtó által kívánja elérni a teljesítés kikényszerítését, a 6. kérdésre adott válasz értelemszerűen alkalmazandó. A bírósági végrehajtók listája azok e-mail címével és adattároló-azonosítójával együtt a A link új ablakot nyit meghttp://www.ekcr.cz/ weboldalon található.

Bírósági végrehajtás esetében a 6. kérdésre adott válasz hivatkozható.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A cseh bírósági titkárságok általában e-mailben vagy telefonon tartják a kapcsolatot a felekkel és azok jogi képviselőivel az ügy státuszára vonatkozó kérdések kezelése érdekében.

Az InfoSoud alábbi weboldalán az eljárás folyamatára vonatkozó (személyes adatok nélküli) általános információ található: A link új ablakot nyit meghttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kizárólag cseh nyelven érhető el). A jövőbeli eljárásokra vonatkozó információt az InfoJednání weboldalán talál: A link új ablakot nyit meghttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. A rendszerhez való hozzáféréshez meg kell adni a bíróság nevét és az ügyszámot.

Utolsó frissítés: 06/03/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Írország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen. Egyes eljárások – köztük a kis értékű követelések eljárása – az interneten keresztül megindíthatóak.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A kis értékű (vagyis maximum 2 000 EUR összegű) követeléseket igénylő kérelmezők választhatják kérelmük elektronikus feldolgozását. A A link új ablakot nyit megkis értékű követelések eljárása a kis értékű követelés vonatkozásában történő polgári peres eljárás indításának és lefolytatásának alternatív módszere. Ezt a szolgáltatást a kerületi bíróságok hivatalai biztosítják, és célja a fogyasztói igények olcsón, az eljárásban ügyvéd részvétele nélkül történő rendezése.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az eszköz mindig rendelkezésre áll.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem. Az egyetlen előírás, hogy a követelés részleteinek leírása az 1 500 szó terjedelmet ne haladja meg.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az információt biztonságosan tárolják tűzfalak segítségével, a kommunikációra SSL (Secure Socket Layer) biztonsági protokollt használnak, a tárhelyoldalt behatolásjelző rendszer védi, felhasználói fiókvédelmet alkalmaznak stb.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A kis értékű követelések eljárásának bírósági illetékét hitel- vagy betétikártyával lehet megfizetni, az összeg (2012-ben 25 EUR) pedig azonos a kis értékű követelések elektronikus és nem elektronikus eljárására egyaránt.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen. Ha a követelést a bíróság még nem iktatta, az visszavonható a kis értékű követelések nyilvántartásáért felelős hivatalvezetőnek küldött e-maillel, amelyben a követelés visszavonását kérik.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen, az alperes adhat választ az interneten keresztül.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A kis értékű követelések nyilvántartásáért felelős hivatalvezető legnagyobb igyekezettel megpróbálja rendezni a követelés kérdését, mielőtt azt a bíróság előtti tárgyalásra szignálja.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A kérelmet nem vitatottként kezelik, és a kérelmező kérheti az ítélethozatalt a bírósági tárgyaláson való megjelenés elmulasztása alapján.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Nem, nem lehet az iratokat a bírósághoz elektronikus úton benyújtani.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A követelést igénylők saját kérelmeik helyzetét online nyomon követhetik.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit meghttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Utolsó frissítés: 18/11/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Görögország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A jogi dokumentumok görög Államtanácshoz és athéni elsőfokú bírósághoz való benyújtásának céljából létrehoztak egy jelenleg is működő alkalmazást. Továbbra is lehetőség van a következőkre: a) az athéni elsőfokú bírósághoz elektronikusan vagy klasszikus módon benyújtott jogi dokumentumokra vonatkozó információ nyomon követése, b) a jogi dokumentum státuszának elektronikus nyomon követése a pireuszi és a szaloníki elsőfokú bíróságon, akkor is, ha azt a klasszikus módon nyújtották be. Emellett létrehoztak egy alkalmazást a jogi dokumentumok közigazgatási bíróságokhoz (dioikitika dikastiria) való benyújtása érdekében, és egy hasonló alkalmazás megalkotása folyamatban van a Számvevőszék (Elenktiko Synedrio) tekintetében is.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Bármely polgári eljárásban be lehet nyújtani a jogi dokumentumokat elektronikusan, az eljárásokat fokozatosan veszik fel az online funkciók közé. A dokumentumok státuszát minden eljárásban nyomon lehet követni elektronikusan. Jelenleg nincs olyan ügytípus, amelyet kizárólag az interneten keresztül lehet intézni.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A jogi dokumentumok státuszát elektronikusan napi 24 órában nyomon lehet követni. Az athéni elsőfokú bírósághoz jelenleg munkanapokon, munkaidőben lehet elektronikusan benyújtani jogi dokumentumokat, ez a lehetőség azonban hamarosan a hát minden napján 24 órában rendelkezésre fog állni.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A jogi dokumentum elektronikus benyújtásához a rendszerhasználónak (jogásznak) ki kell tölteni az elektronikus formanyomtatványt, és azt a követelés szövegét tartalmazó WORD fájllal együtt be kell nyújtania a bírósághoz. A benyújtási eljárást követően e dokumentumokat ugyanabban a „zárolt” formátumban, „benyújtott” jelöléssel ellátva visszaküldik a feladónak.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A rendszerhez jelenleg és a teljes működőképesség elérését követően is meghatározott jelszóval és elektronikus aláírással lehet hozzáférni.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Az elektronikus aláírások használata a rendszer részét képezi.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A bírósági illetéket általában elektronikusan kell megfizetni, amely befizetés a jogi dokumentumok elektronikus benyújtásának egyik lépése. Az illeték mértéke megegyezik a klasszikus benyújtás során érvényesülő összeggel.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem. A jogi dokumentum visszavonására a polgári perrendtartás szabályai szerint kizárólag a klasszikusan benyújtott jogi dokumentumokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kerülhet sor.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A 142/2013. sz. köztársasági elnöki rendelet szabályozza a keresetek és azokhoz kapcsolódó dokumentumok polgári bíróságokhoz való elektronikus benyújtását. Ez a lehetőség technikailag még nem elérhető. Egy munkacsoport jelenleg is a megfelelő műszaki infrastruktúra felállításán dolgozik. Az alperesek nem kötelesek kizárólag az interneten keresztül válaszolni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A tárgyalás során az ügyre vonatkozó minden jogi és egyéb dokumentum a bíróság rendelkezésére bocsátandó.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes semmilyen módon nem nyújt be ellenkérelmet, nélküle kerül sor a tárgyalásra.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A 142/2013. sz. köztársasági elnöki rendelet szabályozza (a keresetek elektronikus benyújtása mellett) a kapcsolódó dokumentumok polgári bíróságokhoz való elektronikus benyújtását.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Még nem. Jelenleg vizsgálják.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Még nem. Jelenleg vizsgálják.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Még nem. Jelenleg vizsgálják.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

Utolsó frissítés: 03/05/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Automatikus feldolgozás - Spanyolország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők (procuradores) és más képviselők számára kötelező így eljárni.

A magánszemélyek (természetes és jogi személyek) számára 2017. január 1-je óta nyitva áll ez a lehetőség, amely 2017 során kerül teljes egészében bevezetésre. Az Igazságügyi Minisztérium elektronikusan elérthető nyilvántartást vezet a releváns forrásokra és címekre vonatkozó adatokról.

A dokumentumtartalom hitelességének biztosítása, valamint a küldés és kézhezvétel tanúsítása érdekében a dokumentumokat elektronikus aláírással kell ellátni.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Erre minden polgári eljárásban lehetőség van.

Az eljárásban részt vevő magánszemélyek esetében mindazonáltal jelenleg kialakítás alatt áll a hozzáférés, jóllehet ez az ország egyes részein ideiglenesen a fizetési meghagyásos eljárásra fog korlátozódni.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők és más jogi képviselők kötelesek az eljárást az interneten megindítani; a magánszemélyek számára ez csak lehetőség.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll. Mivel nem minden nap munkanap, így ha az eljárást nem munkanapon indítják meg, akkor az csak a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nincs kötelező formátum. Amennyiben az elektronikus dokumentum túl nagy és túlterheli a rendszert, azt nyomtatott formában kell benyújtani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az illetékes közigazgatási hatóságok felelősek a megfelelő elektronikus rendszerek kialakításáért. A biztonságot a jogi szakemberek elektronikus aláírásának előzetes hitelesítésére irányuló rendszer biztosítja, a meghatalmazott tisztviselők általi hozzáférés pedig kriptográfiai kártyákon és elektronikus tanúsítványokon keresztül történik. A rendszernek biztosítania kell a tartalmak hitelességét, és igazolnia kell a küldést és a kézhezvételt.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, előzetes hitelesítési rendszeren keresztül.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az illetéket a jogi személyektől érkező kérelmek után kell fizetni, a természetes személyek kérelmei után nem. Minden – elektronikusan vagy más módon benyújtott – kérelem után interneten keresztül, elektronikusan kell megfizetni az illetéket, és azt fizetési igazolással kell tanúsítani. (E követelmény teljesítésének elmulasztását később még lehet orvosolni.)

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Az elektronikus kérelmeket a nyomtatott formában benyújtott kérelmekre vonatkozó szabályok szerint lehet hivatalosan visszavonni. A keresetet annak benyújtását követően nem lehet törölni.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem: minden fél a megfelelő eljárás szerint válaszol, amely attól függ, hogy az illető fél jogi szakember-e. A magánszemélyek számára az elektronikus dokumentumbenyújtás csak lehetőség.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Semmi: az elektronikus eljárás csak a dokumentumok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítésekre vonatkozik. A bírósági eljárások nem kerülnek automatikusan feldolgozásra. A bíróság elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el a dokumentumot és azt az alkalmazandó szabályoktól és a felek választásától függően elektronikusan vagy fizikai úton kézbesíti.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Semmi: az elektronikus eljárás csak a dokumentumok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítésekre vonatkozik. A bírósági eljárások nem kerülnek automatikusan feldolgozásra. A bíróság elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el a dokumentumot és azt az alkalmazandó szabályoktól és a felek választásától függően elektronikusan vagy fizikai úton kézbesíti.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen. A bíróságok rendelkeznek a dokumentumok elektronikus fogadásához szükséges eszközökkel. A dokumentumokat a felek elektronikusan képviselőiken keresztül nyújthatják be.

A dokumentumok elektronikus benyújtására minden eljárásban lehetőség van.

Ehhez a jogi szakember elektronikus aláírásával történő előzetes hitelesítésre van szükség.

Amennyiben a magánfelek ezt választják, a fenti módon ők is benyújthatják elektronikusan a dokumentumaikat.

Amennyiben a bíróság megkívánja, az eredeti dokumentumot is be kell nyújtani, ez esetben a benyújtás postai úton történhet.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánfelek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánfelek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánszemélyek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánszemélyek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem, sem a jogi szakemberek, sem maguk a felek nem férhetnek hozzá az ügyekhez online, mert polgári eljárásokban az ügyhöz való online hozzáférés nem elérhető az ország egész területén. Ez a lehetőség az ország egyes részein kerül bevezetésre.

Utolsó frissítés: 04/05/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Horvátország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Nem lehetséges.

A kereseteket, védekezéseket, jogorvoslati kérelmeket és más tárgyaláson kívüli nyilatkozatokat, javaslatokat és hirdetményeket írásban kell benyújtani (beadványok). A felek és képviselőik aláírják a beadványokat.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Tárgytalan.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Tárgytalan.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Tárgytalan.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Tárgytalan.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Tárgytalan.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Tárgytalan.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Tárgytalan.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Tárgytalan.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A polgári perrendtartásról szóló törvény módosításáról szóló, 2013. április 1-jén hatályba lépett törvény (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 25/13. sz.) a kereskedelmi bíróságok előtt folyó ügyekben lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus benyújtását. Mivel még nem került sor egységes informatikai rendszer kiépítésére, e rendelkezéseket még nem alkalmazzák a gyakorlatban.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Kialakítottak és alkalmaznak egy elektronikus hirdetőtábla (e-Oglasna ploča) szolgáltatást, amely lehetővé teszi a bírósági dokumentumok bírósági eljárásban részt vevő feleknek történő, hirdetőtáblán keresztüli, informatikai eszközökkel való kézbesítését.

Az e-hirdetőtábla az ítéleteket a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13. és 89/14. sz.) 335. cikkében, és valamennyi dokumentumot a végrehajtási törvény (Ovršni zakon) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 112/12., 25/13., 93/14. és 55/16. sz.) 8. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően teszi közzé.

Az e-hirdetőtáblán emellett minden olyan dokumentumot is közzétesznek, amelyet az eljárási szabályok szerint a bíróság hirdetőtábláján közzé kell tenni.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem lehetséges.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem lehetséges az interneten keresztül fellebbezni, és a jogszabályi feltételek fennállása esetén a felet az e-hirdetőtáblán keresztül is értesíteni lehet a határozatokról.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

Utolsó frissítés: 23/08/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Ciprus

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Nem.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Nem értelmezhető.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Nem értelmezhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem értelmezhető.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Nem értelmezhető.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem értelmezhető.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Nem értelmezhető.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem értelmezhető.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem értelmezhető.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Nem értelmezhető.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Nem értelmezhető.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Nem értelmezhető.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem értelmezhető.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem értelmezhető.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem értelmezhető.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem értelmezhető.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem értelmezhető.

Utolsó frissítés: 12/03/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Lettország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Lettországban nincsen külön keret az eljárások és a polgári perek interneten keresztüli megindításához. Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

Elektronikus dokumentumok interneten keresztüli küldésére van lehetőség.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lettországban van lehetőség elektronikus dokumentumok küldésére.

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a bíróságok kötelesek elfogadni az elektronikusan aláírt dokumentumokat.

Az elektronikus dokumentumokkal foglalkozó lett nemzeti jogszabály, az elektronikus dokumentumokról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az elektronikus dokumentumoknak hitelesítés céljából tartalmazniuk kell dokumentumhitelesítő adatokat és az aláíró személyazonosságát, továbbá a dokumentum akkor minősül az adott személy által aláírtnak, ha e személy biztonságos elektronikus aláírással látta el azt. Elektronikus dokumentumok használatakor az adatbiztonságról az elektronikus dokumentumokról szóló törvény rendelkezéseinek és a személyes adatok védelmére vonatkozó lett szabályoknak megfelelően a biztonságos elektronikus aláírási szolgáltatók gondoskodnak. Az érintett személynek külön hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bírósággal folytatott levelezés során elektronikus aláírást használjanak. Ennek értelmében a bíróság az általa készített dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.

Megjegyzendő, hogy bármilyen kereset benyújtható biztonságos elektronikus aláírással hitelesített dokumentum formájában, kivéve ha jogszabály külön eljárásrendet állapít meg az eljárás megindítására. Az elektronikus dokumentumok cseréjére vonatkozó eljárás egyes ingatlan-, család- és öröklési jogi szerződéstípusokra, valamint bizonyos kezességi szerződésekre nem terjed ki.

A jogszabály esetenként előírja, hogy egyes dokumentumoknak az egyéb követelmények teljesítésén felül kizárólag akkor lesz joghatása, ha pecséttel látják el: elektronikus dokumentumoknál ez a követelmény biztonságos elektronikus aláírás és időbélyegző használatával teljesíthető, illetve kizárólag az elektronikus aláírás is elegendő, ha a felek írásban megállapodtak arról, hogy az elektronikus dokumentumok az elektronikus dokumentumokról szóló törvénynek megfelelően aláírhatók elektronikusan.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

A bírósági dokumentumok akkor kézbesíthetők elektronikusan, ha a felperes keresetében nyilatkozott, hogy kész elektronikus levelek és egyéb küldemények útján levelezni a bírósággal.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági dokumentumok, köztük az ítéletek akkor kézbesíthetők elektronikusan, ha a felperes keresetében nyilatkozott, hogy kész elektronikus levelek és egyéb küldemények útján levelezni a bírósággal.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

Az érintett személynek külön hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bírósággal folytatott levelezés során elektronikus aláírást használjanak. Ennek értelmében a bíróság az általa készített dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

Az érintett személy használhat elektronikusan aláírt dokumentumokat a végrehajtóval folytatott levelezés során.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására. Az ügyek előrehaladása nyomon követhető a bíróságok internetes portálján keresztül, ahol a nyilvánosan hozzáférhető információk találhatók meg.

Az ügyben részt vevő felek a A link új ablakot nyit meghttp://www.tiesas.lv/ címen elérhető bírósági portálon, a Manas lietas (Saját ügyek) részben meghallgathatják a bírósági meghallgatásról készült hangfelvételt, amennyiben a bíróság bevitte a hangfájlt a bírósági információs rendszerbe. E rendszer a bevitt fájlokat az adatok szinkronizálása után 24 óránként továbbítja a A link új ablakot nyit meghttp://www.tiesas.lv/ portál adatmegosztási rendszerébe. A felhasználók regisztrációt követően azokról az ügyekről kérhetnek információkat, amelyekben a bíróság peres félként tartja őket nyilván, emellett megnyithatják és meghallgathatják az ezen ügyek dokumentumaihoz hozzáadott hangfájlokat. Az ügyben részt vevő felek elektronikus aláírás vagy elektronikus személyazonosító igazolvány használatával férhetnek hozzá a A link új ablakot nyit meghttp://www.tiesas.lv/ portál Manas lietas (Saját ügyek) részéhez, vagy a Bírósági Hivatalhoz (Tiesu administrācija) küldött kérelemmel kell hozzáférési jogot igényelniük.

Utolsó frissítés: 07/02/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Litvánia

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

2013. július 1-je óta lehetséges a polgári követelések elektronikus benyújtása a litván bírósági információs rendszeren (LITEKO) keresztül, amely a nyilvános elektronikus szolgáltatások (PES) alrendszerben a A link új ablakot nyit meghttp://www.teismai.lt/ és a A link új ablakot nyit meghttp://www.epaslaugos.lt/ weboldalon a litván bíróságok e-szolgáltatásainak portáljára vezető linken keresztül érhető el.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A különböző polgári jogi követelések, valamint közigazgatási eljárásokban az egyes aktusokkal szembeni kifogások és keresetek elektronikus úton is benyújthatók. A bírósághoz új és meglévő papír alapú aktákhoz kapcsolódó elektronikus dokumentumokat is be lehet nyújtani. Amennyiben meglévő papír alapú aktához kapcsolódóan nyújtják be az elektronikus dokumentumot,a kérelmezőnek be kell nyújtania a papír alapú dokumentumot is az előírt példányszámban (egy példány a papír alapú aktához csatolás érdekében, és egy-egy példány minden eljárásban résztvevő félnek, amelyet a bíróság küld ki).

2014. január 1-je óta kizárólag az elektronikus formátumot lehet alkalmazni a bírósági végzésekre vonatkozó, körzeti bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, amennyiben 2013. július 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárást megindító keresetet;

1.2. a körzeti bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, amennyiben 2014. január 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárás alapját képező eljárási dokumentumot;

1.3. az első fokon megyei bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, első fokon a közigazgatási bíróságok előtt folyó közigazgatási ügyekben, amennyiben 2013. július 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárás alapját képező eljárási dokumentumot;

1.4. az általános hatáskörrel rendelkező bíróságok és a különös hatáskörű bíróságok előtt folyó bármely fellebbezési vagy megsemmisítés iránti eljárásban, amennyiben 2014. január 1-jén vagy azt követően olyan ügyben hozott ítélettel vagy határozattal szemben nyújtották be a jogorvoslati kérelmet, amelyet kizárólag elektronikus formában bíráltak el.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez a szolgáltatás mindig rendelkezésre áll.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az eljárási dokumentumokat a LITEKO PES alrendszerben található formanyomtatványok kitöltésével vagy a rendszer által támogatott alábbi fájlformátumokban lévő dokumentumok feltöltésével lehet benyújtani: a szöveges dokumentumok formátuma: doc, docx, odt, rtf, txt.; a táblázatok formátuma: xls, xlsx, ods; a prezentációk formátuma: ppt, pptx, ppsx, odp; vektor grafikus képek és szövegek formátuma: pdf, alkalmazás/pdf, ADOC; dot mátrix képek formátuma: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videók formátuma: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; hangfájlok formátuma: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bírósági eljárásokra vonatkozó elektronikus adatok kezelése, nyilvántartása és tárolása az Igazságszolgáltatási Tanács (Teisėjų taryba) által a litván Országos Levéltárral (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) egyetértésben meghatározott szabályok szerint, információs és elektronikus kommunikációs technológiák segítségével történik.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Az elektronikus szolgáltatási portál az e-kormányzati portálon szereplő alábbi eszközök segítségével érhető el: elektronikus bankolás, személyi azonosító kártya vagy elektronikus aláírás alkalmazásával. A rendszer emellett időbélyegző funkcióval is rendelkezik.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az elektronikus dokumentumot benyújtó felek 25%-os kedvezményben részesülnek az illetékből; nem kell kinyomtatniuk vagy postai úton a bíróságnak megküldeni az eljárási dokumentumokat, nem kell bankba menniük az illeték megfizetése érdekében vagy fizetési igazolást bemutatniuk.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Az interneten benyújtott követelésekre ugyanazok a polgári eljárási szabályok vonatkoznak, mint a rendes követelésekre. A polgári perrendtartás (Civilinio proceso kodeksas) 139. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a felperes addig vonhatja vissza keresetét, amíg azt a bíróság nem kézbesíti az alperesnek. Ezt követően a keresetet csak akkor lehet visszavonni, ha ahhoz az alperes hozzájárul és a kereset visszavonására az első fokon eljáró bíróság határozatának meghozatala előtt kerül sor. A kérelem nyilvántartásba vételéig azt egyszerűen törléssel is vissza lehet vonni. A nyilvántartásba vételt követően a keresetet a rendszeren keresztül kizárólag visszavonásra irányuló kérelemmel lehet visszavonni.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A bírósághoz mind papír alapú, mind elektronikus dokumentumokat be lehet nyújtani.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A polgári eljárásokban az elektronikus hírközlés alkalmazása nincs hatással a polgári eljárás szabályaira.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári eljárásokban az elektronikus hírközlés alkalmazása nincs hatással a polgári eljárás szabályaira.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Elektronikus dokumentumokat mind a már meglévő papír alapú aktákra, mind az elektronikus aktákra vonatkozóan be lehet nyújtani.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági végzések kibocsátására irányuló ügyek és az Igazságügyi Tanács által meghatározott ügyek kezelése, és a bírósági eljárásokra vonatkozó tájékoztatás megvalósulhat elektronikus úton is. Amennyiben elektronikus aktát hoztak létre, a bíróságnak megküldött vagy a bíróság által küldött nyomtatott információkat a bíróság digitalizálja, a nyomtatott dokumentumokat pedig az Igazságügyi Tanács által a litván Országos Levéltárral egyetértésben meghatározott szabályok szerint kezelik, tárolják vagy megsemmisítik.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, polgári és közigazgatási ügyekben is lehet az interneten keresztül fellebbezni. A bírósági határozatok kézbesítése történhet elektronikusan vagy külön jogszabályokban meghatározott egyéb módon.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A polgári perrendtartásnak a bírósági végrehajtók tevékenysége során az információs és elektronikus kommunikációs technológiák használatára vonatkozó módosítása 2013. július 1-jén lépett hatályba, de az eljárások interneten való megindításának lehetősége még nem áll rendelkezésre. A bírósági végrehajtók elektronikus információs rendszere 2015 áprilisában kezdi meg működését.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

2013. július 1-jétől az ügyvédek és jogi asszisztensek elektronikus hírközlés útján is megkaphatják a bírósági eljárási dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 21/10/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Luxemburg

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Nem, a luxemburgi jogban bírósági eljárás csak papír alapon kezdeményezhető.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Nem értelmezhető.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Nem értelmezhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem értelmezhető.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Nem értelmezhető.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem értelmezhető.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Nem értelmezhető.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem értelmezhető.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem értelmezhető.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Nem értelmezhető.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Nem értelmezhető.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Nem.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem, az ügytől függően bírósági végrehajtó kézbesíti őket (személyesen vagy postai úton) vagy a hivatalvezető küld értesítést róluk (postai úton).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem, a bírósági határozatokról az ügyvédeken keresztül értesítik a feleket. Főszabály szerint erre az értesítésre akkor kerül sor, amikor a hivatalvezető elhelyezi a határozatot az érintett eljárás postafiókjában. Minden eljáráshoz tartozik egy postafiók, amely egy zárt levélszekrény a Cité Judiciaire-ben. A felek postai úton közvetlenül értesíthetők a bírósági határozatokról.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem.

Kapcsolódó hivatkozások

A link új ablakot nyit meghttp://www.legilux.lu/

Utolsó frissítés: 21/01/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Magyarország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, kezdeményezhető. A bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás egyes részletszabályai a A link új ablakot nyit meghttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato, valamint a hozzá kapcsolódó linkeken elérhetők.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az interneten kezdeményezhető eljárások vonatkozásában fontos változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult peres és nemperes eljárásokban bizonyos körben a feleknek nemcsak lehetőségük van az elektronikus ügyintézésre, hanem ez kötelességük is. Így főszabály szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, az egyéb közigazgatási szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Az ügyintézés ezen felül bizonyos ügyfajtákban az eljáró felek fenti minőségétől függetlenül is csak elektronikusan bonyolítható. Például a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető, a civil nyilvántartási eljárásokban pedig kizárólag elektronikus úton adható be a kérelem például, ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, ha egy szervezet közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet terjeszt elő, továbbá a már a közhasznú szervezetek is beadványaikat ezen időpontot követően kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

Amennyiben a kérelmező nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét választása szerint elektronikus úton is beadhatja.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Igen, elérhető. Kivételt az informatikai rendszerek tervezett karbantartási ideje, illetve az előre nem tervezett üzemzavarok időszaka képez. A törvényi, illetve a bíróság által napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap - hónapokban és években megállapított határidő esetén az a lejárati nap -, amely során legalább négy órán át jogszabályban meghatározottak szerinti üzemzavar vagy üzemszünet állt fenn. Ha az órákban megállapított határidő jogszabályban meghatározott üzemzavar vagy üzemszünet fennállása alatt járna le, a határidő a következő munkanapon, a hivatali idő kezdetét követő első óra leteltével jár le. Az elektronikus ügyintézés egy munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Amennyiben a kereset (beadvány) vagy a melléklete előterjesztésére űrlap kerül rendszeresítésre, úgy azt nem lehet megváltoztatni, így az adatok formátuma sem változtatható meg. Az űrlapok a A link új ablakot nyit meghttps://birosag.hu/ oldalon megtekinthetők, és az Általános Nyomtatványkitöltő Program segítségével kitölthetők. Az egyes bírósági e-aktákba illeszthető fájlformátumok – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet és az Országos Bírói Hivatal rendelkezése szerint – .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Az űrlapokhoz .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic és .asice formátumban csatolható melléklet. Fontos, hogy az űrlapokhoz tartozó fájlok egyenkénti mérete a 150 MB-ot, az űrlapokhoz csatolt valamennyi melléklet együttes mérete pedig a 300 MB-ot nem haladhatja meg. Ha a nyomtatványhoz, beadványhoz csatolni kívánt mellékletek együttes mérete a 300 MB méretkorlátot mégis meghaladja, a csatolni kívánt fájlok elektronikus adathordozón nyújthatók be, egy erre rendszeresített P28-as számú külön nyomtatvány mellékleteként, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van. Ilyen adathordozóként a bíróság kizárólag CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ és USB PenDrive eszközön benyújtott beadványokat fogad be.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az elektronikus úton folytatott eljárásokban az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát a kommunikációs, kézbesítési rendszerek és a belső ügyviteli rendszerek informatikai eszközökkel történő védelmével biztosítják. Elektronikus ügyintézésre kizárólag ügyfélkapun, cégkapun vagy hivatali kapun keresztül van lehetőség, előzetes regisztrációt követően. Az adatok tárolásának, továbbításának biztonságát védik például az elektronikus azonosítási -, a biztonságos kézbesítési -, az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás, illetve az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban meghatározott szigorú rendelkezések.

Az elektronikus úton kapcsolatot tartónak lehetősége van pl. arra is, hogy a beadványát a bíróság által közzétett titkosító kulcs használata mellett a saját titkosító kulcsával titkosítva is megküldheti a bíróság részére. Az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványa részeként a bíróság részére megküldi titkosító kulcsát, ebben az esetben a bíróság a bírósági iratot az elektronikus úton kapcsolatot tartó titkosító kulcsával titkosítva kézbesíti az elektronikus úton kapcsolatot tartó részére.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A bíróságra elektronikus úton benyújtott beadványt úgy kell előterjeszteni, hogy

• az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,

• az elektronikus okiratot az aláíró az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

• az elektronikus okirat olyan szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli, és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja, továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A bírósági eljárások illetéke, illetve az eljárásokért fizetendő díjak mértéke megegyezik a papír alapon és az elektronikus úton való eljárás esetében.

Amennyiben illetékfizetési kötelezettség áll fenn, a keresetlevélben való feltüntetés mellett, a beküldeni szándékozott űrlapon is ki kell tölteni a megfelelő összeggel a „Fizetendő illeték” rovatot, majd az illetékfizetésnek az űrlap beküldését követően automatikusan megérkező érkeztetési igazolásban foglaltak szerint lehet eleget tenni Az illetékfizetés történhet az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) útján, mellyel VPOS/házibank felületről teljesíthető a fizetési kötelezettség az Igazságügyi Fizetési Portálon. További módja az illetékfizetésnek, ha azt az érintett törvényszéknek a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára utalja át.

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nincs olyan informatikai lehetőség, melynek alkalmazásával a benyújtott irat visszavonható lenne. A keresettől való elállásra (illetve az egyéb kérelmek, a fellebbezés visszavonására) kizárólag az eljárásjog által előírt szabályok szerint van lehetőség. A félnek elektronikus úton való eljárás esetén ugyanazok az eljárási jogai, illetve kötelezettségei, mintha a kérelmét papír alapon nyújtotta volna be.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az elektronikus ügyintézés nem a felperes ügyintézési formájától függ, hanem attól, hogy az alperes elektronikus ügyintézésre kötelezett-e vagy sem. Amennyiben az alperes a 2. pont szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett személy, úgy főszabály szerint csak interneten keresztül, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint nyilatkozhat a keresetre, különben a beadványa hatálytalan. Egyéb esetben az alperes szabadon eldöntheti, hogy papír alapon, vagy elektronikus úton kíván-e eljárni. Amennyiben az alperes az elektronikus úton való eljárást választja (beadványát elektronikus úton küldi meg), úgy a továbbiakban az eljárás folyamán a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére. Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél, vagy jogi képviselőnek nem minősülő képviselője vállalta, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kéreti a bíróságtól a papír alapú eljárásra történő áttérés engedélyezését. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy a fél, illetve képviselője körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Azonos eljárási szabályok érvényesülnek a papír alapú és az elektronikus úton való eljárás esetében.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Lásd a 9. és 10. kérdésre adott választ.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Amennyiben az ügyben a fél számára az elektronikus ügyintézés kötelező, vagy a fél az ügyintézés ezen formáját választotta, a beadványt és mellékletét - ha e célból űrlap került rendszeresítésre - űrlapon kell előterjeszteni, azaz ebben az esetben az űrlapot kell alkalmazni, s annak formátuma nem változtatható meg. Amennyiben a beadvány vagy a melléklete előterjesztésére nincs űrlap rendszeresítve, a félnek a beadványt és mellékletét az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elfogadott – és a 4. pontban ismertetett – dokumentumformátumok valamelyikén kell benyújtania az ott megjelölt szabályok szerint. (Az iratok elektronikus úton való benyújtásának kötelezettsége alóli kivételeket a törvény határozza meg, így jelenleg az elektronikus úton való benyújtási kötelezettség alóli kivételt jelenti, ha az eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha a papír alapú okirat valódisága vitás.)

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen, van mód. A bíróság a bírósági iratokat elektronikus úton kézbesíti annak a félnek, aki a 2. és a 9. pontban kifejtett szabályok alapján elektronikus úton jár el. Az elektronikusan küldött bírósági iratok a beküldő ügyfélkapujának, hivatali kapujának vagy cégkapujának az értesítési tárhelyébe érkeznek, ahol az iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával lehet átvenni. A megnyitással az irat kézbesítettnek minősül, és a rendszer egy elektronikus tértivevényt, igazolást generál, ami automatikusan megküldésre kerül a bíróság részére.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül akkor is, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. lásd 13. pontra adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy a korábban elektronikus kapcsolattartást választó félnek a fellebbezést is elektronikus úton kell benyújtania, az a fél pedig, aki a fellebbezés benyújtásáig papír alapon járt el, a fellebbezés benyújtásakor is áttérhet az elektronikus ügyintézésre. A fellebbezés alapján hozott határozatot a bíróság is elektronikus úton kézbesíti az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy a kapcsolattartás ezen módját választó fél részére a 13. pontban ismertetett szabályok alapján.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, kezdeményezhető. Amennyiben törvény az elektronikus ügyintézést kötelezővé teszi, úgy az eljárás ilyen módon való kezdeményezése is természetesen kötelező. Az a fél is jogosult az eljárás elektronikus úton való kezdeményezésére, akit nem terhel ilyen kötelezettség, neki azonban előzetesen írásban el kell fogadnia a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar kézbesítési rendszerének felhasználási szabályzatát.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Egyes eljárásokban, például a cégeljárásban igen.

Utolsó frissítés: 19/04/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Automatikus feldolgozás - Hollandia

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A holland parlament olyan jogszabályt fogadott el, amely lehetővé és kötelezővé teszi a polgári és közigazgatási eljárások elektronikus lefolytatását. E jogszabály 2017 és 2021 között kerül bevezetésre. 2017-ben elektronikus eljárásokra a menekült- és gyámsági ügyekben, illetve kötelező jogi képviselettel lefolytatandó polgári ügyekben van lehetőség Közép-Hollandia és Gelderland bíróságai előtt.

Elektronikus közigazgatási bírósági eljárásokra a Közigazgatási jogi Digitális Szolgáltatóponton (Digitaal loket bestuursrecht) keresztül van lehetőség, és a közigazgatási szervek/címzettek számlakivonataikat és mentesítésre vonatkozó nyilatkozataikat a járási Digitális Szolgáltatóponton (Digitaal loket kanton) keresztül nyújthatják be (A link új ablakot nyit meghttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

2017 szeptemberétől kezdve a kötelező jogi képviselettel lefolytatott polgári ügyekben Közép-Hollandia és Gelderland bíróságai előtt elektronikus eljárást kell alkalmazni. 2018 tavaszán ezen ügytípus tekintetében e szabályt várhatóan egész Hollandia területére ki fogják terjeszteni. Minden más eljárásra vonatkozóan 2021-ig kell meghozni az elektronikus eljárásokat lehetővé tevő jogszabályokat.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az elektronikus eljárás napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre áll. A bírósági szolgáltató központ (rechtsspraakservicecentrum) ügyfélszolgálata elektronikusan és telefonon 8:00 és 20:00 óra között érhető el.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Igen. Az eljárást az eljárásindító irat (procesinleiding) bírósági szolgáltató weboldalán keresztül történő benyújtásával lehet megindítani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, a dokumentumok benyújtásához elektronikus azonosításra van szükség. Az ügyvédek e célra az ügyvédi igazolványukat használják, a magánszemélyek számára elérhető lehetőségek közé tartozik a DigiD bejelentkező kód vagy (vállalkozások számára) az elektronikus azonosító használata. Az alkalmazható azonosítási eszközökről jogszabály rendelkezik.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, minden eljárásban bírósági illetéket kell fizetni. Az ügyvédek az igazságszolgáltatási rendszernél folyószámlát tartanak fent. Elektronikus eljárások esetén a bírósági illetéket elektronikusan kell megfizetni. Fizetés hiányában az eljárás megindítását nem lehet (tovább) folytatni.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, a jogszabály és az igazságszolgáltatási rendszer eljárási szabályzata határozzák meg, hogy hogyan lehet visszavonni a követelést.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen. Amennyiben az elektronikus eljárásokra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni, az alperes online is válaszolhat. Amennyiben az alperes ügyvéddel jár el, a választ online kell megküldeni. Amennyiben az alperes jogosult saját képviseletére, a válaszát papír alapon is benyújthatja.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az elektronikus eljárások teljes mértékben online folynak. Az alperes e-mail értesítést kap minden, az elektronikus aktába feltöltött új dokumentumról. Az alperesek feltölthetik saját dokumentumaikat és elektronikusan hozzáférhetnek az ügyhöz. A bírósági ítéleteket elektronikusan küldik meg a feleknek.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben a keresetet megfelelően kézbesítették a másik félnek, távolmaradás esetén az ügyet hivatalból el lehet bírálni. A másik felet írásban értesíteni kell az eljárási lépésekről.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd az 1. kérdésre adott választ. Az üzenetek és dokumentumok e-mailben történő megküldésére nincs lehetőség, mivel nem garantálható azok megfelelő biztonsága.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem, bírósági iratokat nem lehet interneten keresztül kézbesíteni vagy azokról értesítést küldeni. Számos ítéletet közzétesznek azonban a A link új ablakot nyit meghttp://www.rechtspraak.nl/ weboldalon, amely ítéletek így a gyorsabb keresés érdekében LJN-számot kapnak. Általában az ülésszak elnöke dönt arról, hogy az ítéletet közzéteszi-e a fent említett weboldalon. Nem minden ítélet kerül fel az internetre, csak az igazságszolgáltatás tekintetében különösen jelentősek, vagy azok, amelyek esetében kiemelten magas a (média) érdeklődés.

Az ítéletben szereplő személyek neve adatvédelmi okokból anonimizált. A bíróság eljárásában üzleti minőségben szereplő vállalkozásokat és magánszemélyeket nem kell anonimizálni.

Azokban az esetekben, amelyekben az eljárást kötelező elektronikusan lefolytatni, vagy erre lehetőség van, az ítéletet feltöltik az elektronikus aktába. Ilyen módon az ítéletről a felek is értesülnek.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem, az interneten való közzétételre a feleknek való megküldést követően, vagyis az ítélet meghozatalát követően kerül sor. Lásd még a 13. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Erre csak olyan ügyekben van lehetőség, amelyekben az eljárást kötelező elektronikusan lefolytatni, vagy erre lehetőség van.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen, azokban az esetekben, amelyekben az eljárást elektronikusan kell lefolytatni, vagy erre lehetőség van, a felek bármikor hozzáférhetnek az ügyhöz. A feleknek ehhez hitelesített bejelentkezési kóddal kell rendelkezniük.

Néhány formanyomtatvány PDF formátumban letölthető a A link új ablakot nyit meghttp://www.rechtspraak.nl/ weboldalról, de ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat az eljárás során figyelembe lehessen venni, rendes postai úton is meg kell érkezniük a bíróságokhoz. E dokumentumok közé tartoznak az ingatlan megosztására, az időskori nyugdíj felosztására, a szülői felelősség és a felnőttek gyámságának módosítására, a vagyon pénzügyi igazgatására és mentorálásra, a szakértők és tolmácsok nyilatkozataira, a fizetésképtelenségre, európai fizetési meghagyásos eljárásokra, a kis értékű követelések európai eljárására, valamint a fellebbezési eljárásokban a panaszokra vonatkozó formanyomtatványok.

A bírósági eljárásokban esetlegesen releváns információkat és a bírók függetlenségét biztosító információkat központilag tartják nyilván, és ahhoz a A link új ablakot nyit meghttp://www.rechtspraak.nl/ weboldalon bárki nyilvánosan hozzáférhet. Ez vonatkozik a Központi felnőttgyámsági nyilvántartásra (Centraal Curateleregister), a Központi fizetésképtelenségi nyilvántartásra (Centraal Insolventieregister), a házassági vagyonjogi nyilvántartásra (huwelijksgoederenregister), valamint a bírói testület által viselt egyéb tisztségek nyilvántartására (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), amelyekhez mind hozzá lehet férni online.

Utolsó frissítés: 11/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Automatikus feldolgozás - Ausztria

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, bírósági eljárást interneten keresztül is lehet kezdeményezni, az osztrák e-igazsgászolgáltatás (ERV) platformon. Ehhez azonban regisztrálni kell a lehetséges adattovábbítók valamelyikénél, amely továbbítja az adatokat az igazságszolgáltatási rendszernek. A regisztráció nem ingyenes. Az alapdíj kb. 20,00 EUR havonta, plusz feltöltésenként körülbelül 0,30 EUR-nak megfelelő díjat kell fizetni. Az ajánlott levél költsége Ausztriában mintegy 3,00 EUR.

Az állampolgári kártya használatával ingyenes feltöltési szolgáltatás is elérhető. Azonban szemben az osztrák e-igazságszolgáltatási platformmal, ez csak egyirányú szolgáltatást nyújt.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az osztrák e-igazságszolgáltatási platform lehetővé teszi egyrészről a bíróságok és az ügyészségek, másrészről pedig a peres felek közötti online kommunikációt, a papíralapú kommunikációhoz hasonlóan. Ezt bármilyen típusú eljárásnál fel lehet használni. Nincsen olyan eljárás, amelyet kizárólag online kell indítani.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A követelés alapját és az eljáráshoz szükséges minden adatot fel kell tölteni az előírt XML-struktúrába (vagy PDF-csatolmányként).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztüli adatátvitel biztonságát https-protokoll alkalmazásával védik. Valamennyi érintett fél hitelesítésére tanúsítványokat használnak. A szerverek közötti kommunikáció is tanúsítvány alapján zajlik. Nagyobb biztonságot nyújt, hogy a felhasználóknak egy hozzáférési ponton kell regisztrálniuk (lásd a fenti 1. pontot).

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Lásd a fenti 5. pontot (tanúsítványok). Elektronikus aláírás nem szükséges. Központi időbélyeg szolgáltatás csak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéseknél érhető el, az érvényes beadványról visszaigazolást adnak.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az online feltöltésekért beszedési megbízással kell megfizetni a bírósági illetéket. Általános szabályként az eljárások online történő kezdeményezésének díja megegyezik a papíron kezdeményezett eljárásokéval. Bizonyos esetekben az elektronikus benyújtás után jár kedvezmény.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nincs különbség az online és az offline változat között. A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül folytatott eljárásokra is. A követeléseket akkor is vissza lehet vonni az interneten keresztül, ha nem online nyújtották be azokat.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen, követelések megvédésére, fellebbezések benyújtására, stb. használható az internet. Az osztrák e-igazságszolgáltatási platform használata általában nem kötelező; azonban az ügyvédek, közjegyzők, bankok, biztosítótársaságok, társadalombiztosítási alapok, a Szövetségi Pénzügyi Hivatal (Finanzprokuratur) és az ügyvédi kamarák kötelesek használni az osztrák e-igazságszolgáltatási platformot.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az interneten keresztül folytatott eljárásokra is.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az interneten keresztül folytatott eljárásokra is.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül bármilyen dokumentumot be lehet nyújtani a bíróságokhoz. Az ingatlan-nyilvántartási és cégjegyzékkel kapcsolatos eljárásokhoz akár interneten keresztül is be lehet nyújtani az eredeti okiratokat.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen, a felek és jogi képviselőik valamennyi polgári és végrehajtási eljárásnál betekinthetnek az ügy aktájába az adattovábbítókon keresztül, de csak a saját ügyeikben. A betekintési jogosultságot a jogosultsággal rendelkező személyekhez rendelt egyedi címkód alapján ellenőrzik.

Utolsó frissítés: 20/09/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Automatikus feldolgozás - Lengyelország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Elektronikus eljárás fizetési felszólítással történő megindítására (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) az interneten keresztül van lehetőség. Ezen eljárás első szakaszát az adós részvétele nélkül kell lefolytatni. Az adós csak a fizetési meghagyás kibocsátását és számára való kézbesítését követően védekezhet.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást pénzügyi követelésekre vonatkozó ügyekben lehet megindítani, a jogvita tárgyának értékétől függetlenül.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a keresetet bármikor be lehet nyújtani az e-bírósághoz (e-sąd).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az e-bíróság erre kialakított szoftvere automatikusan átalakítja a keresetet tartalmazó szöveges fájlt az e-bíróság által megkívánt formátumba és adatrendszerbe.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatokat számos fejlett IT-megoldás védi, ideértve a CAPTCHA (az emberek és számítógépek megkülönböztetésére szolgáló teljesen automatizált nyilvános Turing-teszt) rendszert. A CAPTCHA olyan weboldalakon alkalmazott biztonsági elem, amely csak az emberek által feltöltött adatok továbbítását teszi lehetővé. Ez esetben a CAPTCHA védi a weboldalt a gépek által létrehozott felhasználói fiókokkal szemben. A rendszer ezt úgy erősíti meg, hogy egy képen szereplő szöveg begépelését kéri a felhasználótól. A szöveg szándékosan torzított, annak érdekében, hogy ne lehessen OCR-technológia (optikai karakterfelismerés) (a karakterek és szövegek A link új ablakot nyit megraster formátumú A link új ablakot nyit meggrafikus A link új ablakot nyit megfájlokban való felismerésére irányuló technológiák vagy A link új ablakot nyit megszoftverek) segítségével elolvasni, de az az emberek számára olvasható. A képről leolvasott kódot kis- vagy nagybetűkkel kell a megfelelő mezőbe begépelni.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a keresetet elektronikus aláírással kell aláírni. Az alábbi aláírásokat lehet alkalmazni:

a) általános elektronikus aláírás, amelyet az EPU weboldaláról térítésmentesen be lehet szerezni. Ezt megelőzően felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiók aktiválását követően meg kell igényelni az EPU hitelesítő központ által kiállított tanúsítványt, és meg kell várni a tanúsítvány kiállításának megerősítését (körülbelül 2 óra). Ezt követően le kell tölteni a tanúsítványt. Ahhoz, hogy a tanúsítványt megfelelően telepíteni lehessen az operációs rendszerben, a tanúsítványhoz tartozó jelszóra is szükség van. A jelszót e-mailben küldik meg. Amennyiben a letöltést követően elveszti a tanúsítványt, újból meg kell igényelnie a tanúsítvány kiállítását. Az általános elektronikus aláírást kizárólag az e-eljárásokban lehet alkalmazni. Az általános elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány egy évig érvényes.

b) Érvényes minősített tanúsítvánnyal megerősített minősített elektronikus aláírás A felhasználói fiók létrehozatalát követően automatikusan használhatja a minősített elektronikus aláírást. Ehhez azonban először a minősített elektronikus aláírást saját magának kell beszereznie.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági illetéket kizárólag elektronikusan, pénzforgalmi szolgáltatón keresztül lehet befizetni. Ennek összege a fizetési felszólítással megindított hagyományos eljárásban fizetendő illeték ¼-e.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a felperes az eljárás jogerős határozattal való lezárásáig vonhatja vissza keresetét. E célból kérelmet kell benyújtani. A kérelem tartalmazza a felperes követelés visszavonására irányuló nyilatkozatát és a bankszámlaszámot. A felperes keresetét teljes egészében visszavonhatja – ez esetben a felperes lemond a keresetben szereplő összes követelés (és azok teljes összegének) jogvédelméről. A keresetet emellett részben is vissza lehet vonni, ezt a kereset részleges visszavonásának nevezik. A kereset visszavonása esetén a felperes egyben lemondhat az érvényesítendő követelésről. A kereset visszavonására irányuló kérelemnek az illeték visszafizetése érdekében meg kell jelölnie egy bankszámlaszámot. A bírósági illeték visszafizetésére akkor kerül sor, ha a keresetet a fizetési meghagyás kibocsátása előtt vonják vissza.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat az interneten keresztül. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az első, alperesnek kézbesítendő dokumentum a fizetési meghagyás. Az alperes indokolással ellátott ellentmondás (hagyományos vagy elektronikus módon történő) benyújtásával kifogásolhatja azt.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat a keresetre. A fizetési meghagyás kifogásolásának egyetlen módja az indokolással ellátott ellentmondás bírósághoz (hagyományos vagy elektronikus módon) történő benyújtása. Ez esetben a fizetési meghagyás hatályát veszti és nem vált ki joghatásokat. Az ügy az e-bíróságtól az alperes lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz kerül és annak tárgyalására másik eljárásban kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás az alperesnek történő kézbesítést követő két hét elteltével emelkedik jogerőre. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott jogerős, IT-rendszerbe felvett fizetési meghagyás végrehajtható okirat. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyást a bíróság elektronikus végrehajtási végzéssel nyilvánítja végrehajthatóvá.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a kérelemhez nem lehet elektronikus módon csatolni dokumentumokat.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági intézkedéseket a felperesnek elektronikus módon kézbesítik. Az eljárásnak a kereset e-bíróság honlapján való benyújtásával történő megindítása után a felperes hozzáférést szerez az e-bíróság honlapjának meghatározott részéhez, amely lehetővé teszi számára, hogy a bíróságtól érkező üzeneteket fogadja. A felperes számára a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kézbesítik a bírósági intézkedéseket (a bírósági intézkedések elektronikus kézbesítése). Az alperes számára kizárólag akkor lehet elektronikusan kézbesíteni a bírósági intézkedéseket, ha az alperes hozzájárult a bírósági intézkedések kézbesítésének ilyen formájához.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági határozatok elektronikusak.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, kizárólag a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Amennyiben a végrehajtási záradék fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban hozott bírósági határozatra vonatkozik, a végrehajtási eljárás megindítására irányuló kérelmet elektronikus úton is be lehet nyújtani. A kérelmet a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kell benyújtani.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a felek teljes mértékben hozzáférnek az ügyükben folyó eljárás aktáihoz. A hozzáférést az eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül biztosítják. Emellett lehetőség van a hozzáférhető dokumentumok kinyomtatására is. Erre nincs lehetőség a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárástól különböző eljárásokban.

Utolsó frissítés: 15/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Románia

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése szerint a keresetet személyesen vagy képviselő útján, postán, faxon, a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Polgári ügyekben a kereseteket a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani. Nincs olyan eljárás, amely kizárólag az interneten keresztül folyik.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez az eszköz mindig rendelkezésre áll.

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a személyesen vagy képviselő útján postai, csomagküldő, fax szolgáltatással, szkennelt és e-mail-ben elküldött vagy elektronikus dokumentumként benyújtott kérelmeket nyilvántartásba kell venni és azok számára a bélyegzőlenyomat elhelyezésével konkrét időpontot kell kijelölni. A nyilvántartásba vételt követően a kérelmet és annak kísérő dokumentumait adott esetben a bírósághoz való benyújtásuk módjának bizonyítékaival együtt a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt személynek kell átadni, aki azonnal intézkedik bírósági tanács jogszabályban meghatározott véletlenszerű kijelöléséről.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A polgári perrendtartás nem írja elő a jogi követelések benyújtásának hivatalos formáját. A polgári eljárás általános szabályai határozzák meg néhány polgári jogi követelés (például kereset, védekezés, viszontkereset) tartalmát.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatátvitel és tárolás biztonságát az e-mail rendszerekbe beépített IT eszközök – például tűzfalak, tanúsítványok, vírusirtók, tisztség szerinti belépési ellenőrzések, stb. – segítségével biztosítják, amelyeket a területre vonatkozó bevált gyakorlatok egészítenek ki.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A polgári perrendtartás 148. cikkének (2) és (5) bekezdései szerint a bírósághoz elektronikus dokumentum formájában is be lehet nyújtani a keresetet, feltéve, hogy annak jogi feltételei teljesülnek. A keresetnek aláírást is tartalmaznia kell. Az aláírás szerepelhet a szkennelt és e-mailben megküldött dokumentumon. Az aláírás akkor lehet elektronikus, ha a kereset elektronikus dokumentum formájában kerül benyújtásra.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági illetéket a bírósági illetékbélyegről szóló 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet szerint kell megfizetni, de azok összege nem különbözik. Az illetékbélyeget az annak megfizetésére köteles személy készpénzben, banki átutalással vagy online fizeti be az erre elkülönített „Bírósági illetékbélyeg és egyéb illetékbélyegek” helyi költségvetési számlára, amelyet az a helyi igazgatási szerv vezet, amelynek területén a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a jogi személy bejegyzett székhelye található. Amennyiben a bírósági illetékbélyeg fizetésére kötelezett személynek nincs Románia területén lakóhelye, tartózkodási helye vagy adott esetben, székhelye, az illetékbélyeg díját annak a helyi igazgatási szervnek a helyi költségvetésébe kell befizetni, ahol az a bíróság található, ahol a keresetet benyújtották.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek szerint a felperes visszavonhatja a keresetét. A polgári perrendtartás 406. cikke szerint a felperes a tárgyaláson szóban, vagy bármikor máskor írásban visszavonhatja keresetét.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperesnek nem kötelező az internetet használnia.

A polgári perrendtartás 149. cikkének (4) bekezdése és 154. cikkének (6) bekezdése szerint az idézések és az eljárási dokumentumok kézbesítését a bírósági tisztségviselők vagy más alkalmazottak, illetve a címzett személy szerinti kerületek bíróságainak alkalmazottai vagy ügynökei hivatalból végzik. Az idézések és más eljárási dokumentumok kézbesítése történhet a bírósági titkár által, vagy fax és e-mail útján, illetve olyan egyéb módokon, amelyek biztosítják, hogy a dokumentum szövege megküldésre kerül és annak kézhezvétele megerősíthető, feltéve, hogy a fél megadta a bíróságnak az ehhez szükséges elérhetőségeit. A bíróságnak megerősítés céljából az eljárási dokumentum mellett az alábbiakat tartalmazó formanyomtatványt kell megküldenie: a bíróság neve, a kézbesítés dátuma, a kézbesített dokumentumok kézbesítéséért és az arra vonatkozó információnyújtásért felelős bírósági titkár neve. A címzett kiegészíti a formanyomtatványt a kézhezvétel napjával, az olvasható nevével és a dokumentum átvételéért felelős személy aláírásával és fax, e-mail vagy más módszerek segítségével megküldi azt a bíróságnak. Amennyiben a keresetet a jogszabály szerint faxon vagy e-mailben küldik meg, a bírósági titkár hivatalból köteles arról másolatokat készíteni. Ennek költségeit az a fél fizeti meg, akinek másolatokat kell biztosítania.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A védekezést az eljárási dokumentumok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kell kézbesíteni. Lásd a 9. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás 208. cikke szerint a védekezés – megfelelő időben történő – benyújtása elmulasztásának szankciója a benyújtás módjától függetlenül minden esetben ugyanaz. A védekezés benyújtásának elmulasztása következtében, jogszabály ellenkező rendelkezésének hiányában az alperes elveszti a további bizonyítékok beterjesztésére, valamint a nem a közrenddel kapcsolatos kifogások emelésére vonatkozó jogát.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd az 1. és 9. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A végrehajtási eljárásban kibocsátott bírósági dokumentumokra ugyanazok az általánosan alkalmazandó kézbesítési szabályok vonatkoznak, mint az eljárási dokumentumokra. Lásd a 1. kérdésre adott választ.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

A bíróságok weboldala ( A link új ablakot nyit meghttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vagy az egyes bíróságokon található információs ügyfélszolgálatok az ügyszám, az ügy tárgya és a felek neve szerint elérhetővé teszik az ítéletek összefoglalóit. A jövőre nézve tervezik a bírósági akták díj ellenében, otthonról történő elérhetővé tételét is.

Utolsó frissítés: 04/05/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Szlovákia

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Bírósági eljárást az interneten keresztül is lehet indítani, pontosabban a kereseteket és egyéb beadványokat elektronikusan is be lehet nyújtani, feltéve, hogy azok hitelesített elektronikus aláírással vannak ellátva.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A dokumentumok elektronikus benyújtására minden fajta kereset és beadvány tekintetében lehetőség van. Amennyiben az ügyben hitelesítés (hitelesített elektronikus aláírás) nélkül nyújtanak be elektronikusan dokumentumot, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. A bíróság nem szólítja fel kifejezetten a benyújtót, hogy küldje meg ismételten a dokumentumot.

A nemperes ügyekben a dokumentumot bármely járásbírósághoz be lehet nyújtani, a bíróság pedig köteles a beadványt nyilvántartásba venni és haladéktalanul megküldeni az illetékes bíróságnak. Az ilyen benyújtás ugyanolyan joghatásokat vált ki, mint az illetékes bírósághoz történő benyújtás.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Mindig.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem követelnek meg meghatározott formát; a kereseteket azok tartalma alapján kell elbírálni. Amennyiben a keresetből valamely elem hiányzik, a bíróság felszólítja a felet, hogy legalább 10 napos határidőn belül javítsa ki vagy egészítse ki keresetét.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatok tárolására és átvitelére vonatkozó feltételeket a járásbíróságok, a törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és a katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (a továbbiakban: eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény) tartalmazza.

a) Az interneten érkezett, hitelesített elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elfogadására irányuló eljárást az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló, a 679/2004. sz. törvénnyel módosított 2015/2002. sz. törvény (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), valamint az üzleti és közigazgatási jogviszonyokban az elektronikus aláírások alkalmazásának módjáról és eljárásáról szóló 542/2002. sz. NBU rendelet (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom) szabályozza. Az így beérkezett dokumentumokat a postakezelő részleghez kell továbbítani, amely az eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény 129. cikke szerint folytatja le eljárását. A bírósági postakezelő részleg szoftveres alkalmazást használ a benyújtott dokumentumok nyilvántartására;

b) A hitelesített elektronikus aláírás nélkül beküldött dokumentumokat haladéktalanul továbbítani kell a postakezelő részleghez, annak érdekében, hogy az az eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény 129. cikke szerint eljárhasson.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Amennyiben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtanak be elektronikusan dokumentumot, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. Amennyiben a benyújtott dokumentum hitelesített elektronikus aláírással van ellátva, azt nem kell kiegészíteni. A benyújtott dokumentum beérkezésének pontos idejét fel kell jegyezni és nyilvántartásba kell venni.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, bírósági illetéket kell fizetni, amely a bírósági aktát kitevő keresetnek és mellékleteinek, valamint a feleknek kézbesítendő keresetnek és mellékleteinek másolása tekintetében, ha a követelést elektronikusan nyújtották be és az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló, 679/2004. sz. törvénnyel módosított 215/2002. sz. törvény, valamint az üzleti és közigazgatási jogviszonyokban az elektronikus aláírások alkalmazásának módjáról és eljárásáról szóló 542/2002. sz. NBU rendelet szerint hitelesített elektronikus aláírással látták el, oldalanként 0,1 EUR, de benyújtott keresetenként vagy eljárás megindítására irányuló kérelmenként és azok mellékleteiként legalább 10 EUR, és legalább 3 EUR minden más benyújtott dokumentumonként és annak mellékleteiként (a bírósági illetékről szóló, módosított 71/1992. sz. törvény [zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení] mellékletének 20a. pontja).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, benyújtási módjától függetlenül minden benyújtott dokumentumot részben vagy egészben vissza lehet vonni – a követelés visszavonása.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes élhet ezzel a lehetőséggel, de nem köteles erre.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A dokumentumok elektronikus benyújtására vonatkozó eljárást a járásbíróságok, törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény szabályozza.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A dokumentumok elektronikus benyújtására vonatkozó eljárást a járásbíróságok, törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény szabályozza.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Bizonyíték minden olyan módszer, amelynek segítségével az ügy lényegi kérdései megállapíthatóak, bizonyítási eszköz minden olyan eszköz, amelynek segítségével az ügy lényegi kérdései megállapíthatóak. Ezek az eljárások minden típusa esetén engedélyezettek. Bírósághoz dokumentumot benyújtani a polgári perrendtartás (Civilný sporový poriadok) 125. cikkében meghatározott feltételek szerint lehet.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A polgári perrendtartás 105. cikkének értelmében írásbeli dokumentumot az interneten keresztül is kézbesíteni lehet. A bíróságtól származó dokumentum a küldését követő ötödik napon minősül kézbesítettnek, akkor is, ha azt a címzett nem olvasta el.

Az interneten keresztül történő kézbesítés kizárt azonban az ítéletek, más bírósági határozatok, idézések és más olyan írásbeli dokumentumok tekintetében, amelyek személyes kézbesítését jogszabály előírja. Az ítéletet kizárólag személyesen lehet kézbesíteni; annak interneten történő kézbesítése nem lehetséges.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem. Az ítélet meghozatalára számítógépes technológia segítségével, előre nyomtatott, a Szlovák Köztársaság állami címerével ellátott sablonra, a következő szöveg hozzáadásával kerül sor: „A Szlovák Köztársaság nevében hozott ítélet”. Az írásbeli ítéletet a bírósági tanács elnöke vagy az egyesbíró aláírja.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Fellebbezés benyújtható az interneten keresztül is. Amennyiben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtják be elektronikusan a fellebbezést, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni. Amennyiben a fellebbező ezt nem teszi meg, a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. A fellebbezésről szóló határozatot nem lehet az interneten keresztül meghozni; azt kizárólag papíron lehet elkészíteni.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A határozat végrehajtására irányuló kérelmet az interneten keresztül is be lehet nyújtani. Amennyiben az ügyben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtják be elektronikusan a kérelmet, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni. Amennyiben a fél ezt nem teszi meg, a bíróság figyelmen kívül hagyja a kérelmet.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A felek és képviselőik kizárólag személyesen, csak bírósági tisztviselő jelenlétében tekinthetnek be az ügyiratokba.

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) honlapja lehetővé teszi a bírósági határozatok adatbázisában való keresést. Bárki indíthat keresést és megtekintheti a bírósági határozatokat; a határozatok között azok kibocsátási dátuma, kibocsátó bírósága, ügyszáma, a határozat formája, a határozat jellege, a jogterület, az alkalmazott jogszabályi rendelkezések, a bíró vagy határozatot kibocsátó bírósági tisztviselő neve szerint, vagy a határozatban használt kifejezések begépelésével lehet keresni.

Utolsó frissítés: 14/01/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Automatikus feldolgozás - Finnország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az automatikus feldolgozás a következő esetekben áll rendelkezésre: kereseti kérelmek benyújtása nem vitatott követelések esetében, költségmentesség iránti kérelmek (és védőügyvéd vagy jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem, valamint az ügyvédi díjnak és költségeknek az állam által való megtérítésére irányuló kérelem), továbbá végrehajtási kérelmek (a kerületi bíróság (käräjäoikeus) ítéletén vagy határozatán alapuló adósságok végrehajtására irányuló magánjogi kérelmek esetében).

Finnországban nincs kizárólag az interneten keresztül elérhető eljárás.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás minden időpontban elérhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

XML-sablon érhető el azon vállalatok és szervezetek számára, amelyek gyakran nyújtanak be kereseti kérelmet. Külön elektronikus online űrlap érhető el a polgárok és a vállalkozások számára.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A finn bíróságok automatikus feldolgozó szolgáltatását titkosított https fájlátviteli protokoll biztosítja. A bíróságok által benyújtott adatokat biztonságos szerveren tárolják, ahonnan az érdekelt felek letölthetik a dokumentumokat.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fájlok biztonságos szerverről való letöltéséhez a felhasználóknak be kell jelentkezniük.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az elektronikus eljárások esetében fizetendő díjak megegyeznek a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjakkal.  A kerületi bíróságok minden eljárás végén díjat számítanak fel a kérelmezőknek és a felpereseknek. A díj összege függ az ügy jellegétől és az eljárás összetettségétől.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Ugyanazok az elvek vonatkoznak az elektronikus eljárásokra, mint a hagyományos, nem elektronikus úton benyújtott kérelmekre.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperesek internetes úton is válaszolhatnak, de az internet használata nem kötelező.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Polgári ügyekben nincs különbség az elektronikus és nem elektronikus eljárások között.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Polgári ügyekben nincs különbség az elektronikus és nem elektronikus eljárások között.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen.  A kereseti kérelmeket, válaszokat és egyéb bírósági dokumentumokat e-mailben is meg lehet küldeni a bíróságoknak.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Az átvételi elismervényt nem igénylő dokumentumokat (például a válaszokat, az előzetes és a főtárgyalásra vonatkozó idézéseket és a bírósági összefoglalókat) e-mailben is meg lehet küldeni az érdekelt feleknek.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági döntéseket kérésre elektronikusan is meg lehet küldeni az érdekelt felek részére.  A bírósági határozatok online felületről való letöltéséhez a címzettnek vagy képviselőjének be kell jelentkeznie.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Jelenleg nincs lehetőség a fellebbezés elektronikus úton való benyújtására.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A bírósági határozaton alapuló adósság behajtására irányuló kérelmeket elektronikus úton is be lehet nyújtani. Az automatikus feldolgozás a kerületi bíróság ítéletén vagy határozatán alapuló adósságok behajtására irányuló magánjogi kérelmek esetén lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen. Amennyiben az eljárást interneten keresztül kezdeményezték, a felperesek nyomon tudják követni ügyük előrehaladását, ha bejelentkeznek az online felületre.

Utolsó frissítés: 14/03/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Automatikus feldolgozás - Svédország

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Svédországban írásban kell benyújtani a keresetet, a felperes vagy képviselője saját kezű aláírásával. Az aláírási kötelezettség azt jelenti, hogy a kereset elektronikus úton nem nyújtható be.

Ugyanez vonatkozik a svéd végrehajtó hatósághoz (Kronofogdemyndigheten) benyújtott, fizetési meghagyás iránti kérelmekre is. A svéd végrehajtó hatóság azonban e kötelezettség alól mentesítheti azokat, akik sok fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújtanak be.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Mint az az 1. kérdésre adott válaszból kiderül, ez csak bizonyos kivételes esetekben lehetséges, gyorsított eljárás során.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset. Ahogy azonban a 12. kérdésre adott válaszból kiderül, ellenkérelmek és egyéb eljárási dokumentumok általában benyújthatók interneten keresztül, amennyiben nem igényelnek saját kezű aláírást.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Azok a dokumentumok, amelyeket nem kell saját kezűleg aláírni, elektronikus úton is benyújthatók. Ez azt jelenti, hogy a kereset kivételével főszabály szerint valamennyi dokumentum benyújtható elektronikus úton. A bíróság azonban egyedi esetekben úgy határozhat, hogy az elektronikus úton benyújtott, aláírás nélküli eredeti dokumentumot a benyújtójának meg kell erősítenie az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A hatóságok például küldhetnek dokumentumokat elektronikus úton, és e-mailben megerősíthetik azok kézhezvételét, amennyiben ezt a személyes adatokra vonatkozó, hatályos rendelkezések értelmében szükségesnek találják.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az ítéletet postai úton küldik ki, kivéve, ha az adott fél ettől eltérő kérelmet terjesztett elő. Adott esetben például – a személyes adatokra vonatkozó, hatályos rendelkezések alapján – faxon vagy e-mailben is megküldhetők a dokumentumok, vagy elektronikus formában más módon is rendelkezésre bocsáthatók.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Van lehetőség e-mailben fellebbezni. Szükség esetén a bíróság kérheti, hogy az ilyen fellebbezés benyújtója erősítse meg a fellebbezést az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával.

Az idézések vonatkozásában lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A jogosult fél vagy képviselője végrehajtási kérelmet nyújthat be szóban vagy írásban. A szóbeli kérelemhez a kérelmezőnek (a végrehajtást igénylő félnek) kapcsolatba kell lépnie a svéd végrehajtási hatósággal. Az írásbeli kérelmet a kérelmezőnek vagy a képviselőjének alá kell írnia. A svéd végrehajtási hatóság azonban a nagyszámú kérelmet benyújtó felek számára engedélyezheti az elektronikus úton történő benyújtást.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem.

Utolsó frissítés: 14/03/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.