Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Svédországban írásban kell benyújtani a keresetet, a felperes vagy képviselője saját kezű aláírásával. Az aláírási kötelezettség azt jelenti, hogy a kereset elektronikus úton nem nyújtható be.

Ugyanez vonatkozik a svéd végrehajtó hatósághoz (Kronofogdemyndigheten) benyújtott, fizetési meghagyás iránti kérelmekre is. A svéd végrehajtó hatóság azonban e kötelezettség alól mentesítheti azokat, akik sok fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújtanak be.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Mint az az 1. kérdésre adott válaszból kiderül, ez csak bizonyos kivételes esetekben lehetséges, gyorsított eljárás során.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset. Ahogy azonban a 12. kérdésre adott válaszból kiderül, ellenkérelmek és egyéb eljárási dokumentumok általában benyújthatók interneten keresztül, amennyiben nem igényelnek saját kezű aláírást.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Azok a dokumentumok, amelyeket nem kell saját kezűleg aláírni, elektronikus úton is benyújthatók. Ez azt jelenti, hogy a kereset kivételével főszabály szerint valamennyi dokumentum benyújtható elektronikus úton. A bíróság azonban egyedi esetekben úgy határozhat, hogy az elektronikus úton benyújtott, aláírás nélküli eredeti dokumentumot a benyújtójának meg kell erősítenie az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A hatóságok például küldhetnek dokumentumokat elektronikus úton, és e-mailben megerősíthetik azok kézhezvételét, amennyiben ezt a személyes adatokra vonatkozó, hatályos rendelkezések értelmében szükségesnek találják.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az ítéletet postai úton küldik ki, kivéve, ha az adott fél ettől eltérő kérelmet terjesztett elő. Adott esetben például – a személyes adatokra vonatkozó, hatályos rendelkezések alapján – faxon vagy e-mailben is megküldhetők a dokumentumok, vagy elektronikus formában más módon is rendelkezésre bocsáthatók.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Van lehetőség e-mailben fellebbezni. Szükség esetén a bíróság kérheti, hogy az ilyen fellebbezés benyújtója erősítse meg a fellebbezést az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával.

Az idézések vonatkozásában lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A jogosult fél vagy képviselője végrehajtási kérelmet nyújthat be szóban vagy írásban. A szóbeli kérelemhez a kérelmezőnek (a végrehajtást igénylő félnek) kapcsolatba kell lépnie a svéd végrehajtási hatósággal. Az írásbeli kérelmet a kérelmezőnek vagy a képviselőjének alá kell írnia. A svéd végrehajtási hatóság azonban a nagyszámú kérelmet benyújtó felek számára engedélyezheti az elektronikus úton történő benyújtást.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem.

Utolsó frissítés: 14/03/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit