Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők (procuradores) és más képviselők számára kötelező így eljárni.

A magánszemélyek (természetes és jogi személyek) számára 2017. január 1-je óta nyitva áll ez a lehetőség, amely 2017 során kerül teljes egészében bevezetésre. Az Igazságügyi Minisztérium elektronikusan elérthető nyilvántartást vezet a releváns forrásokra és címekre vonatkozó adatokról.

A dokumentumtartalom hitelességének biztosítása, valamint a küldés és kézhezvétel tanúsítása érdekében a dokumentumokat elektronikus aláírással kell ellátni.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Erre minden polgári eljárásban lehetőség van.

Az eljárásban részt vevő magánszemélyek esetében mindazonáltal jelenleg kialakítás alatt áll a hozzáférés, jóllehet ez az ország egyes részein ideiglenesen a fizetési meghagyásos eljárásra fog korlátozódni.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők és más jogi képviselők kötelesek az eljárást az interneten megindítani; a magánszemélyek számára ez csak lehetőség.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll. Mivel nem minden nap munkanap, így ha az eljárást nem munkanapon indítják meg, akkor az csak a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nincs kötelező formátum. Amennyiben az elektronikus dokumentum túl nagy és túlterheli a rendszert, azt nyomtatott formában kell benyújtani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az illetékes közigazgatási hatóságok felelősek a megfelelő elektronikus rendszerek kialakításáért. A biztonságot a jogi szakemberek elektronikus aláírásának előzetes hitelesítésére irányuló rendszer biztosítja, a meghatalmazott tisztviselők általi hozzáférés pedig kriptográfiai kártyákon és elektronikus tanúsítványokon keresztül történik. A rendszernek biztosítania kell a tartalmak hitelességét, és igazolnia kell a küldést és a kézhezvételt.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, előzetes hitelesítési rendszeren keresztül.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az illetéket a jogi személyektől érkező kérelmek után kell fizetni, a természetes személyek kérelmei után nem. Minden – elektronikusan vagy más módon benyújtott – kérelem után interneten keresztül, elektronikusan kell megfizetni az illetéket, és azt fizetési igazolással kell tanúsítani. (E követelmény teljesítésének elmulasztását később még lehet orvosolni.)

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Az elektronikus kérelmeket a nyomtatott formában benyújtott kérelmekre vonatkozó szabályok szerint lehet hivatalosan visszavonni. A keresetet annak benyújtását követően nem lehet törölni.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem: minden fél a megfelelő eljárás szerint válaszol, amely attól függ, hogy az illető fél jogi szakember-e. A magánszemélyek számára az elektronikus dokumentumbenyújtás csak lehetőség.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Semmi: az elektronikus eljárás csak a dokumentumok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítésekre vonatkozik. A bírósági eljárások nem kerülnek automatikusan feldolgozásra. A bíróság elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el a dokumentumot és azt az alkalmazandó szabályoktól és a felek választásától függően elektronikusan vagy fizikai úton kézbesíti.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Semmi: az elektronikus eljárás csak a dokumentumok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítésekre vonatkozik. A bírósági eljárások nem kerülnek automatikusan feldolgozásra. A bíróság elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el a dokumentumot és azt az alkalmazandó szabályoktól és a felek választásától függően elektronikusan vagy fizikai úton kézbesíti.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen. A bíróságok rendelkeznek a dokumentumok elektronikus fogadásához szükséges eszközökkel. A dokumentumokat a felek elektronikusan képviselőiken keresztül nyújthatják be.

A dokumentumok elektronikus benyújtására minden eljárásban lehetőség van.

Ehhez a jogi szakember elektronikus aláírásával történő előzetes hitelesítésre van szükség.

Amennyiben a magánfelek ezt választják, a fenti módon ők is benyújthatják elektronikusan a dokumentumaikat.

Amennyiben a bíróság megkívánja, az eredeti dokumentumot is be kell nyújtani, ez esetben a benyújtás postai úton történhet.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánfelek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánfelek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánszemélyek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező. A magánszemélyek számára opcionális, előzetes hitelesítést követően.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem, sem a jogi szakemberek, sem maguk a felek nem férhetnek hozzá az ügyekhez online, mert polgári eljárásokban az ügyhöz való online hozzáférés nem elérhető az ország egész területén. Ez a lehetőség az ország egyes részein kerül bevezetésre.

Utolsó frissítés: 04/05/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit