Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Elektronikus eljárás fizetési felszólítással történő megindítására (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) az interneten keresztül van lehetőség. Ezen eljárás első szakaszát az adós részvétele nélkül kell lefolytatni. Az adós csak a fizetési meghagyás kibocsátását és számára való kézbesítését követően védekezhet.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást pénzügyi követelésekre vonatkozó ügyekben lehet megindítani, a jogvita tárgyának értékétől függetlenül.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a keresetet bármikor be lehet nyújtani az e-bírósághoz (e-sąd).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az e-bíróság erre kialakított szoftvere automatikusan átalakítja a keresetet tartalmazó szöveges fájlt az e-bíróság által megkívánt formátumba és adatrendszerbe.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatokat számos fejlett IT-megoldás védi, ideértve a CAPTCHA (az emberek és számítógépek megkülönböztetésére szolgáló teljesen automatizált nyilvános Turing-teszt) rendszert. A CAPTCHA olyan weboldalakon alkalmazott biztonsági elem, amely csak az emberek által feltöltött adatok továbbítását teszi lehetővé. Ez esetben a CAPTCHA védi a weboldalt a gépek által létrehozott felhasználói fiókokkal szemben. A rendszer ezt úgy erősíti meg, hogy egy képen szereplő szöveg begépelését kéri a felhasználótól. A szöveg szándékosan torzított, annak érdekében, hogy ne lehessen OCR-technológia (optikai karakterfelismerés) (a karakterek és szövegek raster formátumú grafikus fájlokban való felismerésére irányuló technológiák vagy szoftverek) segítségével elolvasni, de az az emberek számára olvasható. A képről leolvasott kódot kis- vagy nagybetűkkel kell a megfelelő mezőbe begépelni.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a keresetet elektronikus aláírással kell aláírni. Az alábbi aláírásokat lehet alkalmazni:

a) általános elektronikus aláírás, amelyet az EPU weboldaláról térítésmentesen be lehet szerezni. Ezt megelőzően felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiók aktiválását követően meg kell igényelni az EPU hitelesítő központ által kiállított tanúsítványt, és meg kell várni a tanúsítvány kiállításának megerősítését (körülbelül 2 óra). Ezt követően le kell tölteni a tanúsítványt. Ahhoz, hogy a tanúsítványt megfelelően telepíteni lehessen az operációs rendszerben, a tanúsítványhoz tartozó jelszóra is szükség van. A jelszót e-mailben küldik meg. Amennyiben a letöltést követően elveszti a tanúsítványt, újból meg kell igényelnie a tanúsítvány kiállítását. Az általános elektronikus aláírást kizárólag az e-eljárásokban lehet alkalmazni. Az általános elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány egy évig érvényes.

b) Érvényes minősített tanúsítvánnyal megerősített minősített elektronikus aláírás A felhasználói fiók létrehozatalát követően automatikusan használhatja a minősített elektronikus aláírást. Ehhez azonban először a minősített elektronikus aláírást saját magának kell beszereznie.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági illetéket kizárólag elektronikusan, pénzforgalmi szolgáltatón keresztül lehet befizetni. Ennek összege a fizetési felszólítással megindított hagyományos eljárásban fizetendő illeték ¼-e.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a felperes az eljárás jogerős határozattal való lezárásáig vonhatja vissza keresetét. E célból kérelmet kell benyújtani. A kérelem tartalmazza a felperes követelés visszavonására irányuló nyilatkozatát és a bankszámlaszámot. A felperes keresetét teljes egészében visszavonhatja – ez esetben a felperes lemond a keresetben szereplő összes követelés (és azok teljes összegének) jogvédelméről. A keresetet emellett részben is vissza lehet vonni, ezt a kereset részleges visszavonásának nevezik. A kereset visszavonása esetén a felperes egyben lemondhat az érvényesítendő követelésről. A kereset visszavonására irányuló kérelemnek az illeték visszafizetése érdekében meg kell jelölnie egy bankszámlaszámot. A bírósági illeték visszafizetésére akkor kerül sor, ha a keresetet a fizetési meghagyás kibocsátása előtt vonják vissza.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat az interneten keresztül. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az első, alperesnek kézbesítendő dokumentum a fizetési meghagyás. Az alperes indokolással ellátott ellentmondás (hagyományos vagy elektronikus módon történő) benyújtásával kifogásolhatja azt.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat a keresetre. A fizetési meghagyás kifogásolásának egyetlen módja az indokolással ellátott ellentmondás bírósághoz (hagyományos vagy elektronikus módon) történő benyújtása. Ez esetben a fizetési meghagyás hatályát veszti és nem vált ki joghatásokat. Az ügy az e-bíróságtól az alperes lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz kerül és annak tárgyalására másik eljárásban kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás az alperesnek történő kézbesítést követő két hét elteltével emelkedik jogerőre. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott jogerős, IT-rendszerbe felvett fizetési meghagyás végrehajtható okirat. A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyást a bíróság elektronikus végrehajtási végzéssel nyilvánítja végrehajthatóvá.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a kérelemhez nem lehet elektronikus módon csatolni dokumentumokat.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági intézkedéseket a felperesnek elektronikus módon kézbesítik. Az eljárásnak a kereset e-bíróság honlapján való benyújtásával történő megindítása után a felperes hozzáférést szerez az e-bíróság honlapjának meghatározott részéhez, amely lehetővé teszi számára, hogy a bíróságtól érkező üzeneteket fogadja. A felperes számára a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kézbesítik a bírósági intézkedéseket (a bírósági intézkedések elektronikus kézbesítése). Az alperes számára kizárólag akkor lehet elektronikusan kézbesíteni a bírósági intézkedéseket, ha az alperes hozzájárult a bírósági intézkedések kézbesítésének ilyen formájához.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a bírósági határozatok elektronikusak.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, kizárólag a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Amennyiben a végrehajtási záradék fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban hozott bírósági határozatra vonatkozik, a végrehajtási eljárás megindítására irányuló kérelmet elektronikus úton is be lehet nyújtani. A kérelmet a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kell benyújtani.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárásban a felek teljes mértékben hozzáférnek az ügyükben folyó eljárás aktáihoz. A hozzáférést az eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül biztosítják. Emellett lehetőség van a hozzáférhető dokumentumok kinyomtatására is. Erre nincs lehetőség a fizetési felszólítással megindított elektronikus eljárástól különböző eljárásokban.

Utolsó frissítés: 15/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit