Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A holland parlament olyan jogszabályt fogadott el, amely lehetővé és kötelezővé teszi a polgári és közigazgatási eljárások elektronikus lefolytatását. E jogszabály 2017 és 2021 között kerül bevezetésre. 2017-ben elektronikus eljárásokra a menekült- és gyámsági ügyekben, illetve kötelező jogi képviselettel lefolytatandó polgári ügyekben van lehetőség Közép-Hollandia és Gelderland bíróságai előtt.

Elektronikus közigazgatási bírósági eljárásokra a Közigazgatási jogi Digitális Szolgáltatóponton (Digitaal loket bestuursrecht) keresztül van lehetőség, és a közigazgatási szervek/címzettek számlakivonataikat és mentesítésre vonatkozó nyilatkozataikat a járási Digitális Szolgáltatóponton (Digitaal loket kanton) keresztül nyújthatják be (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

2017 szeptemberétől kezdve a kötelező jogi képviselettel lefolytatott polgári ügyekben Közép-Hollandia és Gelderland bíróságai előtt elektronikus eljárást kell alkalmazni. 2018 tavaszán ezen ügytípus tekintetében e szabályt várhatóan egész Hollandia területére ki fogják terjeszteni. Minden más eljárásra vonatkozóan 2021-ig kell meghozni az elektronikus eljárásokat lehetővé tevő jogszabályokat.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az elektronikus eljárás napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre áll. A bírósági szolgáltató központ (rechtsspraakservicecentrum) ügyfélszolgálata elektronikusan és telefonon 8:00 és 20:00 óra között érhető el.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Igen. Az eljárást az eljárásindító irat (procesinleiding) bírósági szolgáltató weboldalán keresztül történő benyújtásával lehet megindítani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, a dokumentumok benyújtásához elektronikus azonosításra van szükség. Az ügyvédek e célra az ügyvédi igazolványukat használják, a magánszemélyek számára elérhető lehetőségek közé tartozik a DigiD bejelentkező kód vagy (vállalkozások számára) az elektronikus azonosító használata. Az alkalmazható azonosítási eszközökről jogszabály rendelkezik.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, minden eljárásban bírósági illetéket kell fizetni. Az ügyvédek az igazságszolgáltatási rendszernél folyószámlát tartanak fent. Elektronikus eljárások esetén a bírósági illetéket elektronikusan kell megfizetni. Fizetés hiányában az eljárás megindítását nem lehet (tovább) folytatni.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, a jogszabály és az igazságszolgáltatási rendszer eljárási szabályzata határozzák meg, hogy hogyan lehet visszavonni a követelést.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen. Amennyiben az elektronikus eljárásokra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni, az alperes online is válaszolhat. Amennyiben az alperes ügyvéddel jár el, a választ online kell megküldeni. Amennyiben az alperes jogosult saját képviseletére, a válaszát papír alapon is benyújthatja.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az elektronikus eljárások teljes mértékben online folynak. Az alperes e-mail értesítést kap minden, az elektronikus aktába feltöltött új dokumentumról. Az alperesek feltölthetik saját dokumentumaikat és elektronikusan hozzáférhetnek az ügyhöz. A bírósági ítéleteket elektronikusan küldik meg a feleknek.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben a keresetet megfelelően kézbesítették a másik félnek, távolmaradás esetén az ügyet hivatalból el lehet bírálni. A másik felet írásban értesíteni kell az eljárási lépésekről.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd az 1. kérdésre adott választ. Az üzenetek és dokumentumok e-mailben történő megküldésére nincs lehetőség, mivel nem garantálható azok megfelelő biztonsága.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem, bírósági iratokat nem lehet interneten keresztül kézbesíteni vagy azokról értesítést küldeni. Számos ítéletet közzétesznek azonban a http://www.rechtspraak.nl/ weboldalon, amely ítéletek így a gyorsabb keresés érdekében LJN-számot kapnak. Általában az ülésszak elnöke dönt arról, hogy az ítéletet közzéteszi-e a fent említett weboldalon. Nem minden ítélet kerül fel az internetre, csak az igazságszolgáltatás tekintetében különösen jelentősek, vagy azok, amelyek esetében kiemelten magas a (média) érdeklődés.

Az ítéletben szereplő személyek neve adatvédelmi okokból anonimizált. A bíróság eljárásában üzleti minőségben szereplő vállalkozásokat és magánszemélyeket nem kell anonimizálni.

Azokban az esetekben, amelyekben az eljárást kötelező elektronikusan lefolytatni, vagy erre lehetőség van, az ítéletet feltöltik az elektronikus aktába. Ilyen módon az ítéletről a felek is értesülnek.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem, az interneten való közzétételre a feleknek való megküldést követően, vagyis az ítélet meghozatalát követően kerül sor. Lásd még a 13. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Erre csak olyan ügyekben van lehetőség, amelyekben az eljárást kötelező elektronikusan lefolytatni, vagy erre lehetőség van.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen, azokban az esetekben, amelyekben az eljárást elektronikusan kell lefolytatni, vagy erre lehetőség van, a felek bármikor hozzáférhetnek az ügyhöz. A feleknek ehhez hitelesített bejelentkezési kóddal kell rendelkezniük.

Néhány formanyomtatvány PDF formátumban letölthető a http://www.rechtspraak.nl/ weboldalról, de ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat az eljárás során figyelembe lehessen venni, rendes postai úton is meg kell érkezniük a bíróságokhoz. E dokumentumok közé tartoznak az ingatlan megosztására, az időskori nyugdíj felosztására, a szülői felelősség és a felnőttek gyámságának módosítására, a vagyon pénzügyi igazgatására és mentorálásra, a szakértők és tolmácsok nyilatkozataira, a fizetésképtelenségre, európai fizetési meghagyásos eljárásokra, a kis értékű követelések európai eljárására, valamint a fellebbezési eljárásokban a panaszokra vonatkozó formanyomtatványok.

A bírósági eljárásokban esetlegesen releváns információkat és a bírók függetlenségét biztosító információkat központilag tartják nyilván, és ahhoz a http://www.rechtspraak.nl/ weboldalon bárki nyilvánosan hozzáférhet. Ez vonatkozik a Központi felnőttgyámsági nyilvántartásra (Centraal Curateleregister), a Központi fizetésképtelenségi nyilvántartásra (Centraal Insolventieregister), a házassági vagyonjogi nyilvántartásra (huwelijksgoederenregister), valamint a bírói testület által viselt egyéb tisztségek nyilvántartására (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), amelyekhez mind hozzá lehet férni online.

Utolsó frissítés: 11/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit