Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Nem lehetséges.

A kereseteket, védekezéseket, jogorvoslati kérelmeket és más tárgyaláson kívüli nyilatkozatokat, javaslatokat és hirdetményeket írásban kell benyújtani (beadványok). A felek és képviselőik aláírják a beadványokat.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Tárgytalan.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Tárgytalan.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Tárgytalan.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Tárgytalan.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Tárgytalan.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Tárgytalan.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Tárgytalan.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Tárgytalan.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A polgári perrendtartásról szóló törvény módosításáról szóló, 2013. április 1-jén hatályba lépett törvény (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 25/13. sz.) a kereskedelmi bíróságok előtt folyó ügyekben lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus benyújtását. Mivel még nem került sor egységes informatikai rendszer kiépítésére, e rendelkezéseket még nem alkalmazzák a gyakorlatban.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Kialakítottak és alkalmaznak egy elektronikus hirdetőtábla (e-Oglasna ploča) szolgáltatást, amely lehetővé teszi a bírósági dokumentumok bírósági eljárásban részt vevő feleknek történő, hirdetőtáblán keresztüli, informatikai eszközökkel való kézbesítését.

Az e-hirdetőtábla az ítéleteket a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13. és 89/14. sz.) 335. cikkében, és valamennyi dokumentumot a végrehajtási törvény (Ovršni zakon) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja], 112/12., 25/13., 93/14. és 55/16. sz.) 8. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően teszi közzé.

Az e-hirdetőtáblán emellett minden olyan dokumentumot is közzétesznek, amelyet az eljárási szabályok szerint a bíróság hirdetőtábláján közzé kell tenni.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem lehetséges.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem lehetséges az interneten keresztül fellebbezni, és a jogszabályi feltételek fennállása esetén a felet az e-hirdetőtáblán keresztül is értesíteni lehet a határozatokról.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

Utolsó frissítés: 23/08/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit