Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U Švedskoj se tužbeni zahtjev u slučaju spora mora dostaviti u pisanom obliku i mora ga osobno potpisati tužitelj ili njegov zastupnik. Zahtjev za potpis znači da se tužbeni zahtjev ne može podnijeti elektroničkim putem.

Isto vrijedi i za zahtjeve za izdavanje platnih naloga koji se podnose švedskoj službi za izvršenje. U slučaju platnog naloga, međutim, švedska služba za izvršenje može odobriti iznimku onima koji predaju velike brojeve zahtjeva za izdavanje platnih naloga.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Kao što se može vidjeti iz odgovora na pitanje br.1, to je moguće samo u određenim iznimnim slučajevima u skraćenom postupku.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem. Kao što se može vidjeti iz odgovora na pitanje br. 12 , međutim, općenito je moguće internetom dostaviti obranu i druga pismena u postupku ako ne moraju biti osobno potpisani.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Isprave koje ne moraju biti osobno potpisane mogu se dostaviti elektroničkim putem. To znači da je, u načelu, moguće sve dokumente dostaviti elektroničkim putem, osim tužbenog zahtjeva. Sud, međutim, može u pojedinom slučaju odlučiti da nepotpisanu izvornu ispravu koja je dostavljena elektroničkim putem mora potvrditi pošiljatelj pomoću izvorne potpisane isprave.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nadležno tijelo može ispravu poslati elektroničkim putem te zatražiti potvrdu isprave e-poštom, na primjer, ako se to smatra nužnim u skladu s odredbama koje su na snazi u vezi s osobnim podacima itd.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Presuda se šalje poštom, osim ako je stranka zatražila drukčije. Ako je primjereno, na primjer s obzirom na važeće odredbe o osobnim podacima, isprave se mogu slati faksimilom ili e-poštom ili se na neki dugi način staviti na raspolaganje u elektroničkom obliku.

15 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Moguće je žalbu podnijeti e-poštom. Ako je nužno, sud može zatražiti da pošiljatelj potvrdi žalbu pomoću izvorne potpisane isprave.

Za tužbene zahtjeve, molimo vidjeti odgovor na pitanje br. 13.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjev za izvršenje može dostaviti ovlaštena stranka ili njegov zastupnik, usmenim ili pisanim putem. U slučaju usmenog zahtjeva podnositelj (stranka koja traži izvršenje) se mora obratiti švedskoj službi za izvršenje. Podnositelj ili njegov zastupnik moraju potpisati pisani zahtjev. Švedska služba za izvršenje može, međutim, dopustiti elektroničko podnošenje stranci koja podnosi velik broj zahtjeva.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 18/07/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici