Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da.

To je obvezno za zastupnike stranaka u sudskom postupku (procuradores) i druge pravne zastupnike.

Za pojedince (fizičke i pravne osobe), neobvezno je od 1. siječnja 2017. te će biti u potpunosti dostupno tijekom 2017. Ministarstvo pravosuđa vodi registar koji je dostupan u elektroničkom obliku i sadržava pojedinosti o relevantnim izvorima i adrese.

Kako bi se zajamčila vjerodostojnost sadržaja i pružio dokaz o slanju i primitku, obvezna je upotreba elektroničkog potpisa.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Usluga je dostupna za sve građanske postupke.

Međutim, pristup za pojedince tek se uvodi i u određenim dijelovima zemlje mogao bi biti privremeno ograničen na postupke naloga za plaćanje.

Zastupnici stranaka u sudskom postupku i drugi pravni zastupnici moraju pokrenuti postupak na internetu, ali za pojedince to nije obvezno.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da su neki dani neradni, ako se postupak pokrene na neradni dan, završit će ga se sljedećeg radnog dana.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije propisan obvezni format. Ako je dokument u elektroničkom obliku prevelik i blokira sustav, morat će ga se predati u fizičkom obliku.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nadležna tijela javne uprave odgovorna su za uspostavu odgovarajućih elektroničkih sustava. Sigurnost se jamči sustavom prethodne autentifikacije elektroničkih potpisa za pravnike, a ovlašteni službenici pristupaju s pomoću kriptiranih kartica i digitalnih certifikata. Sustav mora zajamčiti vjerodostojnost sadržaja i omogućiti potvrdu slanja i primitka.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, s pomoću sustava prethodne autentifikacije.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Pristojbe se plaćaju za zahtjeve pravnih osoba, ali ne za zahtjeve pojedinaca. Za sve se zahtjeve, bez obzira na to dostavljaju li se elektronički ili na neki drugi način, plaćanje izvršava elektroničkim putem na internetu te se zahtjevu prilaže potvrda o plaćanju. (Nepoštovanje tog zahtjeva može se ispraviti na neki kasniji datum.)

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Elektronički zahtjevi mogu se službeno povući pod istim uvjetima kao i zahtjevi dostavljeni u fizičkom obliku. Jednom kad se zahtjev dostavi, ne može se poništiti.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne, svaka stranka će odgovoriti primjenom odgovarajućeg postupka, ovisno o tome je li riječ o pravniku ili ne. Pojedinci nisu obvezni podnijeti zahtjev elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ništa, elektronički postupak primjenjuje se samo na dostavu dokumenata i obavijesti koje se uručuju pravnim zastupnicima stranaka. Sudski postupci ne provode se automatski. Sud će dostaviti dokument u elektroničkom formatu i/ili fizičkom obliku te će ga se uručiti elektronički ili fizički, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ništa, elektronički postupak primjenjuje se samo na dostavu dokumenata i obavijesti koje se uručuju pravnim zastupnicima stranaka. Sudski postupci ne provode se automatski. Sud će dostaviti dokument u elektroničkom formatu i/ili fizičkom obliku te će ga se uručiti elektronički ili fizički, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da. Sudovi mogu zaprimati dokumente elektroničkim putem. Dokumente elektronički mogu dostaviti pravni zastupnici stranaka.

Elektronička dostava dostupna je za sve postupke.

Obvezna je prethodna autentifikacija elektroničkog potpisa pravnika.

Pojedinci isto tako mogu dostaviti dokumente elektroničkim putem, kako je prethodno opisano, ako tako odluče.

Izvornik dokumenta mora se dostaviti ako to zahtijeva sud, a u tom se slučaju može poslati poštom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne, ni pravni zastupnici ni same stranke ne mogu pretraživati predmete na internetu jer funkcija internetskog pregleda predmeta u okviru građanskog postupka nije dostupna u cijeloj zemlji. Trenutačno se uvodi u određenim dijelovima zemlje.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.