Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Nizozemski parlament donio je zakonodavstvo kojim se omogućuje i čak propisuje elektronička provedba građanskih i upravnih postupaka. To bi se zakonodavstvo trebalo postupno uvoditi od 2017. do 2021. Elektroničko vođenje postupaka 2017. moguće je za predmete koji se odnose na azil i zadržavanje, kao i za građanskopravne zahtjeve kod kojih su obvezni pravni zastupnici i koji se vode na sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu.

Upravni sudski postupci mogu se voditi elektronički, putem digitalnog ureda za upravno pravo (Digitaal loket bestuursrecht), a upravitelji / stečajni upravitelji mogu elektronički podnositi izvještaje i razrješnice putem kantonskog digitalnog ureda za upravno pravo (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Od rujna 2017. elektronički postupci koji se vode na sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu obvezni su kad je riječ o građanskopravnim zahtjevima s obveznim pravnim zastupanjem. Očekuje se da će se to pravilo od 2018. primjenjivati u cijeloj Nizozemskoj za tu vrstu predmeta. Zakonodavstvo kojim se omogućuje elektronička provedba postupaka za sve se druge vrste postupaka planira postupno uvesti do 2021.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga elektroničkih postupaka dostupna je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Službi za korisnike centra za pravne usluge (rechtsspraakservicecentrum) može se pristupiti elektroničkim putem i telefonski od 8 do 20 sati.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da. Postupak se podnosi dostavljanjem uvodnog dokumenta (procesinleiding) putem internetskog portala pravne službe.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, elektronička identifikacija potrebna je za dostavljanje dokumenata. Pravnici se u tu svrhu služe svojim odvjetničkim propusnicama, a građani mogu upotrijebiti svoju DigiD lozinku ili elektroničku akreditaciju (za poduzeća). Zakonom su propisana dopuštena identifikacijska sredstva.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, u svim se postupcima plaćaju sudske pristojbe. Pravnici održavaju tekući račun povezan s pravosudnim sustavom. Sudske pristojbe za elektroničke postupke plaćaju se elektroničkim putem. Ako se pristojbe ne plate, (daljnji) napredak u pokretanju postupka nije moguć.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, način povlačenja zahtjeva propisan je zakonom i pravilnikom pravosudnog sustava.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da. Ako se primjenjuje zakonodavstvo o elektroničkim postupcima, tuženik može odgovoriti na internetu. Ako tuženik ima odvjetnika, odgovor se mora podnijeti na internetu. Ako tuženik ima pravo djelovati u vlastito ime, prihvaćaju se i odgovori u papirnatom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Elektronički postupci u potpunosti se odvijaju na internetu. Tuženik prima obavijest e-poštom o svakom novom dokumentu učitanom u elektronički spis predmeta. Tuženici mogu učitati vlastite dokumente i pregledati svoj predmet elektroničkim putem. Sudske presude dostavljaju se elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako je predmet pravilno uručen drugoj stranci, a ta stranka ne odgovori, može se donijeti presuda zbog ogluhe. Drugu stranku se o postupovnim koracima obavješćuje u pisanom obliku.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje. Dostava poruka i dokumenata e-poštom nije dopuštena jer se ne može zajamčiti odgovarajuća razina sigurnosti.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne, sudski dokumenti ne mogu se uručiti ili dostaviti internetom. Međutim, brojne se presude objavljuju na http://www.rechtspraak.nl/ i dodjeljuje im se LJN broj koji omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje. Predsjednik sudskog vijeća obično odlučuje o tome je li potrebno određenu presudu objaviti na prethodno navedenim internetskim stranicama. Ne objavljuju se sve presude na internetu, već samo one koje su važne za pravosudni sustav ili one za koje postoji znatan (medijski) interes.

Imena osoba koje su navedene u presudi anonimiziraju se kako bi se sačuvala njihova privatnost. Poduzeća i pojedinci povezani sa sudom u stručnom svojstvu ne anonimiziraju se.

Ako se postupak može ili mora voditi u elektroničkom obliku, presuda se uključuje u elektronički spis predmeta i na taj se način dostavlja strankama.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, presude se na internetu objavljuju nakon što se o njima obavijeste stranke te stoga i nakon datuma donošenja presude. Vidjeti i odgovor na 13. pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

To se može učiniti samo u predmetima kod kojih se postupak može ili mora voditi u elektroničkom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da, u postupcima koji se mogu ili moraju voditi u elektroničkom obliku stranke mogu pregledavati dokumente iz predmeta u bilo kojem trenutku. Stranke se za to moraju ovlastiti s pomoću prepoznate lozinke.

Određeni se obrasci mogu preuzeti s internetskih stranica http://www.rechtspraak.nl/ u formatu PDF, ali ti se dokumenti moraju poslati i običnom poštom sudovima kako bi ih se uključilo u postupak. Ti dokumenti obuhvaćaju obrasce za podjelu imovine i raspodjelu starosne imovine, obrasce za promjenu roditeljske odgovornosti, skrbništvo nad odraslom osobom, fiducijarno upravljanje imovinom i mentorstvo, obrasce za izjave vještaka i tumača, obrasce za prijavu nesolventnosti, obrasce za postupak europskog platnog naloga, obrasce za europske postupke za sporove male vrijednosti i obrasce za pritužbe u žalbenim postupcima.

Informacije koje mogu biti relevantne za pravne postupke, kao i informacije kojima se jamči neovisnost sudaca evidentiraju se u središnjem registru i dostupne su javnosti na internetskim stranicama http://www.rechtspraak.nl/. Riječ je o središnjem registru za skrbništvo nad odraslim osobama (Centraal Curateleregister), središnjem registru za nesolventnost (Centraal Insolventieregister), registru za bračnu imovinu (huwelijksgoederenregister) i registru dodatnih funkcija pravosudne vlasti (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), koji se mogu pretraživati na internetu.

Posljednji put ažurirano: 11/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.