Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Odgovarajuće odredbe provedene su u obliku zakona „Phenix”. To su sljedeći zakoni:

  • Zakon o elektronički vođenim sudskim postupcima od 10. srpnja 2006. (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad, 7. rujna 2006.)
  • Zakon o izmjeni određenih odredbi belgijskog Zakona o sudskim postupcima u pogledu elektronički vođenih sudskih postupaka od 5. kolovoza 2006. (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad, 7. rujna 2006.).

Zakoni Phenix ime su dobili po istoimenom projektu informacijske tehnologije čiji je cilj bio automatizirati sve sudove u Belgiji kako bi se, s vremenom, svi sudski postupci mogli voditi elektroničkim putem.

Od 31. prosinca 2012. postoje dva zakona kojima su provedeni dijelovi prethodno spomenutih zakona Phenix. To su sljedeći zakoni:

  • Zakon od 31. prosinca 2012. u kojem su sadržane različite odredbe, posebno one povezane s pravosuđem
  • Zakon od 31. prosinca 2012. u kojem su sadržane različite odredbe povezane s pravosuđem.

Djelomičnim stupanjem na snagu zakona Phenix ne uvodi se automatizacija sudskih postupaka jer je u prvom redu riječ o odredbama koje se mogu primjenjivati i na pisane sudske postupke. „Tradicionalni”, neautomatizirani postupci zato su još uvijek pravilo.

U međuvremenu će se pisarnice i administrativni uredi državnoodvjetničkih ureda opremiti „aplikacijom za upravljanje predmetima” s pomoću koje će sve isprave i podatke moći obrađivati elektroničkim putem. Trenutačno je u tijeku studija kojom će se utvrditi mogući načini za elektroničko dostavljanje isprava u postupku i dokaza u pisarnicu suda.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Ne primjenjuje se.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Ne primjenjuje se.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne primjenjuje se.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Ne primjenjuje se.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne primjenjuje se.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ne primjenjuje se.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne primjenjuje se.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne primjenjuje se.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ne primjenjuje se.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ne primjenjuje se.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ne primjenjuje se.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne primjenjuje se.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne primjenjuje se.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne primjenjuje se.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne primjenjuje se.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne primjenjuje se.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici