Veidlapas, kas saistītas ar uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu


Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās


Regulā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kas atvieglo saziņu starp centrālajām iestādēm un ļauj iesniegt pieteikumus elektroniski.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Deklarācijā, kuras pamatā ir paralēls nolīgums ar Eiropas Kopienu, Dānija apstiprināja nodomu īstenot regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr.°44/2001.

Dānijai nav saistošs Hāgas 2007. gada protokols.

Papildus deviņām standarta veidlapām Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis papildu neobligātu standarta veidlapu paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem. Šīs papildu veidlapas mērķis ir veicināt Uzturēšanas saistību regulas praktisku īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā ES.

Deviņas standarta veidlapas

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

 • I PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas procedūru vai izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • II PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • III PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • IV PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • V PIELIKUMS - Lūgums veikt īpašus pasākumus
  •  latviešu
 • VI PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā panākt nolēmuma atzīšanu, pasludināt izpildāmību vai panākt tā izpildi uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VII PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā saņemt nolēmumu vai nolēmuma grozījumu uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VIII PIELIKUMS - Paziņojums par pieteikuma saņemšanu
  •  latviešu
 • IX PIELIKUMS - Paziņojums par atteikumu izskatīt pieteikumu vai par lēmumu neturpināt pieteikuma izskatīšanu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 01/02/2020

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu