Obrasci – obveza uzdržavanja


Uredbom Vijeća 4/2009 od 18. prosinca 2008. koja se odnosi na obveze uzdržavanja teži se osiguravanju učinkovite i brze naplate uzdržavanja.


Njome je osigurano devet standardnih obrazaca kojima bi trebalo pospješiti komunikaciju između središnjih tijela i omogućiti slanje zahtjeva elektroničkim putem.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu (Odluka Komisije 2009/451/EZ od 8. lipnja 2009.).

Danska je potvrdila namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom mijenja Uredba (EZ) br. 44/2001, deklaracijom na temelju usporednog sporazuma zaključenog s Europskom zajednicom.

Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu ne obvezuje Haaški protokol iz 2007.

Osim standardnih devet obrazaca Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima razvila je dodatni neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje. Cilj je dodatnog obrasca olakšati praktičnu provedbu Uredbe o uzdržavanju i učinkovito ostvarivanje građanskih prava u cijeloj Europskoj uniji.

Devet standardnih obrazaca

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku.

 • PRILOG I. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja koji ne podliježu postupku priznavanja ili proglašenja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG II. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja za koje vrijedi postupak priznavanja ili utvrđivanja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG III. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje ne podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG IV. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG V. - Zahtjev za posebne mjere
  • na hrvatski
 • PRILOG VI. - Obrazac za priznavanje, proglašenje izvršivosti ili izvršenje sudske odluke u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VII. - Obrazac za zahtjev za dobivanje ili izmjenu sudske odluke u stvarmia koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VIII. - Potvrda o primitku zahtjeva
  • na hrvatski
 • PRILOG IX. - Obavijest o odbijanju ili prekidu obrade zahtjeva
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 19/02/2019

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici