Obrasci – obveza uzdržavanja


Uredbom Vijeća 4/2009 od 18. prosinca 2008. koja se odnosi na obveze uzdržavanja teži se osiguravanju učinkovite i brze naplate uzdržavanja


Uredbom je osigurano devet standardnih obrazaca kojima bi trebalo pospješiti komunikaciju između središnjih tijela i omogućiti slanje zahtjeva elektroničkim putem.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

Danska je potvrdila namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom mijenja Uredba (EZ) br.°44/2001, deklaracijom na temelju usporednog sporazuma zaključenog s Europskom zajednicom.

Dansku ne obvezuje Haaški protokol iz 2007.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima osim devet standardnih obrazaca razvila je i dodatni neobvezni standardni obrazac o dugovima za zakonsko uzdržavanje . S pomoću tog obrasca želi se pospješiti praktičnu provedbu Uredbu o uzdržavanju i djelotvornu provedbu prava građana diljem EU-a.

Devet standardnih obrazaca

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

 • PRILOG I. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja koji ne podliježu postupku priznavanja ili proglašenja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG II. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja za koje vrijedi postupak priznavanja ili utvrđivanja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG III. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje ne podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG IV. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG V. - Zahtjev za posebne mjere
  • na hrvatski
 • PRILOG VI. - Obrazac za priznavanje, proglašenje izvršivosti ili izvršenje sudske odluke u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VII. - Obrazac za zahtjev za dobivanje ili izmjenu sudske odluke u stvarmia koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VIII. - Potvrda o primitku zahtjeva
  • na hrvatski
 • PRILOG IX. - Obavijest o odbijanju ili prekidu obrade zahtjeva
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 01/02/2020

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici