Έντυπα για υποχρεώσεις διατροφής


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας καταβολής της διατροφής.


Ο  κανονισμός προβλέπει εννέα τυποποιημένα έντυπα, που αναμένεται να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αρχών και να καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει το περιεχόμενο του κανονισμού, στον βαθμό που ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.° 44/2001, με δήλωση που βασίζεται σε παράλληλη συμφωνία που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Δανία δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Εκτός από τα εννέα τυποποιημένα έντυπα, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει καταρτίσει ένα πρόσθετο, μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διατροφής. Σκοπός αυτού του πρόσθετου εντύπου είναι να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εννέα τυποποιημένα έντυπα

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέγεται σε έντυπα μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που δεν υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που δεν υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτημα για λήψη ειδικών μέτρων
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Έντυπο αίτησης για την αναγνώριση, την κήρυξη της εκτελεστότητας ή την εκτέλεση απόφασης για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Έντυπο αίτησης για τη λήψη ή την τροποποίηση αποφάσεως για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Αποδεικτικό παραλαβής αιτήσεως
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Απόρριψη ή ματαίωση χειρισμού αίτησης
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση : 01/02/2020

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο