Formuláře pro věci vyživovacích povinností


Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jehož cílem je umožnit účinný a rychlý výkon nároků v oblasti vyživovací povinnosti.


Zavádí devět standartizovaných formulářů, které mají usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit podávání návrhů a žádostí elektronicky.

Nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie včetně Spojeného království (rozhodnutí Komise 2009/451/ES ze dne 8. června 2009)

Dánsko prohlášením potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č.°44/2001, na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

Dánsko a Spojené království nejsou vázány Haagským protokolem z roku 2007.

Vedle devíti standardizovaných formulářů byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen doplňkový nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném. Účelem tohoto doplňkového formuláře je usnadnit provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU.

Devět standardizovaných formulářů

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

 • PŘÍLOHA I - Výtah z rozhodnutí/soudního smíru ve věcech vyživovacích povinností nepodléhajícího řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA II - Výtah z rozhodnutí/soudního smíru ve věcech vyživovacích povinností podléhajícího řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA III - Výtah z veřejné listiny ve věcech vyživovacích povinností nepodléhající řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IV - Výtah z veřejné listiny ve věcech vyživovacích povinností podléhající řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA V - Žádost o zvláštní opatření
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VI - Formulář návrhu za účelem uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VII - Formulář návrhu na vydání nebo změnu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VIII - Potvrzení o přijetí návrhu
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IX - Oznámení o odmítnutí návrhu nebo o zastavení jeho vyřizování
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 19/02/2019

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.