Формуляри за задълженията за издръжка


Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка цели осигуряването на бързо и ефективно събиране на вземането за издръжка.


В него се съдържат девет стандартни формуляра, които улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз, включително Обединеното кралство (Решение 2009/451/EО на Комисията от 8 юни 2009 г.)https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF.

Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, посредством декларация, основана на успоредно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания и Обединеното кралство не са обвързани от Хагския протокол от 2007 г.

Освен деветте стандартни формуляра Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела създаде допълнителен, незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка. Целта на този допълнителен формуляр е да улесни практическото прилагане на Регламента за задълженията за издръжка, както и ефективното упражняване на правата на гражданите в целия ЕС.

Девет стандартни формуляра

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ I - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка неподлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ II - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка подлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, неподлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, подлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - Искане за специфични мерки
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VI - Формуляр за молба за признаване, за декларация за изпълняемост или за изпълнение на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VII - Формуляр за молба за получаване или промяна на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - Разписка за получаване на молба
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IX - Съобщение за отказ или за прекратяване на обработката на молба
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/02/2019

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт