Veidlapas, kas saistītas ar spriedumiem civillietās un komerclietās


Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) un Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.


Regula (ES) Nr. 1215/2012 (Briseles I regula (pārstrādāta redakcija)) aizstāja Regulu (EK) Nr. 44/2001, sākot ar 2015. gada 10. janvāri. Šo jauno regulu piemēro tikai tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesu izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti 2015. gada 10. janvārī vai pēc tam. Regulu piemēro starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm arī Dānijai, pamatojoties uz paralēlu nolīgumu ar Eiropas Savienību par Regulu Nr. 44/2001. Šis nolīgums stājās spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

Regulu (EK) Nr. 44/2001 turpina piemērot spriedumiem, kas pieņemti tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti pirms 2015. gada 10. janvāra un kas ietilpst minētās regulas darbības jomā.

Regula (ES) Nr. 1215/2012 paredz divas veidlapas – apliecību spriedumam un apliecību publiskam aktam/tiesas izlīgumam.

Regula (ES) Nr. 44/2001 paredz divas veidlapas.

Papildu informācija Briseles I regula (pārstrādāta redakcija) un Spriedumu izpilde

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

 • Regula (ES) Nr. 1215/2012 - Apliecība spriedumam civillietās un komerclietās
  •  latviešu
 • Regula (ES) Nr. 1215/2012 - Apliecība publiskam aktam / tiesas izlīgumam civillietās un komerclietās
  •  latviešu
 • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 - Regulas 54. vai 58. pantā minētā apliecība spriedumos un izlīgumos
  •  latviešu
 • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 - Regulas 57. panta 4. punktā minētā apliecība par publiskiem aktiem
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 20/05/2019

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu