Formularer vedrørende retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område


Forordning (EU) Nr. 1215/2012 af 12. december 2012 og Rådets Forordning (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.


Forordning (EU) Nr. 1215/2012 (Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)) erstattede Forordning (EF) Nr. 44/2001 med virkning fra den 10. januar 2015. Denne nye forordning finder kun anvendelse på retssager, som allerede er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, som er godkendt eller indgået, den 10. januar 2015 eller senere. Forordningen gælder for alle medlemsstater i Den Europæiske Union, herunder Danmark, på grundlag af en parallel aftale om forordning nr. 44/2001 med Den Europæiske Union. Ovennævnte aftale trådte i kraft den 1. juli 2007.

Forordning (EF) nr. 44/2001 finder fortsat anvendelse på retsafgørelser, der er truffet i retssager, som allerede er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, der er godkendt eller indgået, inden den 10. januar 2015, og som falder inden for denne forordnings anvendelsesområde.

Forordning (EU) nr. 1215/2012 indeholder to standardformularer: En attest vedrørende en dom og en attest vedrørende et officielt bekræftet dokument /et retsforlig.

Forordning (EF) nr. 44/2001 indeholder to standardformularer.

Supplerende oplysninger: Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) og Fuldbyrdelse af retsafgørelser

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • Forordning (EU) Nr. 1215/2012 - Attest angående en retsafgørelse på det civil- og handelsretlige område
  • på dansk
 • Forordning (EU) Nr. 1215/2012 - Attest angående officielt bekræftede dokumenter/retsforlig på det civil- og handelsretlige område
  • på dansk
 • Forordning (EF) Nr. 44/2001 - Attest i henhold til forordningens artikel 54 og 58 vedrørende retsafgørelser og retsforlig
  • på dansk
 • Forordning (EF) Nr. 44/2001 - Attest i henhold til forordningens artikel 57, stk. 4, vedrørende officielt bekræftede dokumenter
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 20/05/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website