Formulare pentru despăgubirea victimelor infracționalității


Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii.


Această directivă se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Toate statele membre se asigură că sistemul lor judiciar oferă un sistem de despăgubire a victimelor infracţiunilor violente comise intenţionat pe teritoriul lor, care să garanteze victimelor o despăgubire echitabilă şi corespunzătoare. Despăgubirea trebuie să fie disponibilă atât în situaţiile de pe teritoriul naţional, cât şi în situaţiile transfrontaliere, adică indiferent de ţara de rezidenţă a victimei şi indiferent de statul membru în care s-a comis infracţiunea.

Directiva instituie un mecanism de cooperare între autorităţile naţionale pentru transmiterea cererilor de despăgubire în situaţiile transfrontaliere. Victimele unei infracţiuni comise în afara statului membru de rezidenţă obişnuită se pot adresa autorităţilor din propriul stat membru (autoritatea de asistenţă) pentru a înainta cererea şi pentru a primi ajutor în rezolvarea chestiunilor practice şi a formalităţilor administrative. Autoritatea din statul membru de rezidenţă obişnuită transmite cererea direct autorităţii din statul membru în care a fost săvârşită infracţiunea (autoritatea de decizie), care va evalua cererea şi va plăti despăgubirea.

Directiva oferă două formulare tip.

Informații suplimentare: Despăgubire.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos.

  • Formular pentru transmiterea unei cereri de despăgubiri în situații transfrontaliere
    • în română
  • Formular pentru transmiterea deciziei privind o cerere de despăgubiri în situații transfrontaliere
    • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 19/02/2019

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site