Veidlapas, kas saistītas ar kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem


Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva Nr. 2004/80/EK par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem


Direktīva ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Visām dalībvalstīm jānodrošina, lai to valsts noteikumi paredzētu shēmu par kompensāciju cietušajiem smagos, tīšos, to attiecīgajās teritorijās pastrādātos nodarījumos, kura garantē taisnīgu un atbilstīgu kompensāciju cietušajiem. Kompensācijai jābūt pieejamai valsts, kā arī pārrobežu situācijās, tas ir, neatkarīgi no cietušā pastāvīgās dzīvesvietas valsts un neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī noziedzīgais nodarījums tika pastrādāts.

Direktīva rada sadarbības sistēmu starp valstu varasiestādēm kompensācijas pieteikumu pārsūtīšanai pārrobežu situācijās. Cietušie tādā noziedzīgā nodarījumā, kas pastrādāts ārpus viņu parastās dzīvesvietas dalībvalsts robežām, var vērsties pie savas pašas dalībvalsts varasiestādes (palīgiestādes), lai iesniegtu pieteikumu un saņemtu palīdzību praktisku un administratīvu formalitāšu kārtošanā. Iestāde parastās dzīvesvietas dalībvalstī pārsūta pieteikumu tieši iestādei tajā dalībvalstī, kurā tika pastrādāts noziedzīgais nodarījums (lēmējiestāde), kas atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksu.

Regula piedāvā divas standarta veidlapas.

Papildu informācija: Kompensācija

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

  • Veidlapa kompensācijas pieteikuma nosūtīšanai pārrobežu gadījumos
    •  latviešu
  • Veidlapa tāda lēmuma nosūtīšanai, kas attiecas uz kompensācijas pieteikumu pārrobežu gadījumos
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 06/10/2020

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu