Kompensacijos nusikaltimų aukoms formos


2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms


Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams.

Visos valstybės narės užtikrina, kad jų valstybinėse taisyklėse numatyta tvarka, pagal kurią smurtinių tyčinių nusikaltimų, įvykdytų tų valstybių teritorijose, aukoms mokamos atitinkamos kompensacijos. Kompensacija turi būti mokama tiek valstybinio, tiek tarpvalstybinio pobūdžio bylose, t. y. neatsižvelgiant į aukos gyvenamąją vietą ir į tai, kurioje valstybėje narėje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Direktyva sukuria valstybių narių institucijų bendradarbiavimo sistemą prašymams dėl žalos atlyginimo tarpvalstybinio pobūdžio bylose perduoti. Nusikaltimų, įvykdytų ne gyvenamoje valstybėje narėje, aukos gali kreiptis į savo valstybės narės instituciją (padedančiąją instituciją), pateikti prašymą ir gauti pagalbos dėl praktinių ir administracinių formalumų. Gyvenamosios valstybės narės institucija perduoda prašymą tiesiai valstybės narės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, institucijai (sprendžiamajai institucijai), kuri atsako už prašymo įvertinimą ir kompensacijos išmokėjimą.

Reglamente numatyti du standartiniai blankai.

Papildoma informacija: Žalos atlyginimas

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

  • Pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    •  lietuvių
  • Sprendimo dėl pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma