Formularer vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser


Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser


Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater.

Alle medlemsstater sikrer, at der i kraft af deres nationale regler forefindes en ordning for erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået på deres eget område, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre. Erstatningen skal være tilgængelig i såvel nationale som grænseoverskridende sager, dvs. uanset ofrets bopælsland og uanset, hvilken medlemsstat forbrydelsen er begået i.

Med direktivet indføres der mellem de nationale myndigheder en samarbejdsordning vedrørende fremsendelse af ansøgninger om erstatning i grænseoverskridende sager. Ofre for en forbrydelse begået uden for den medlemsstat, hvor disse sædvanligvis er bosat, kan indgive ansøgning til en myndighed i deres bopælsstat (den "bistandsydende myndighed") og herfra få hjælp til praktiske og administrative formaliteter. Myndigheden i den sædvanlige bopælsstat videresender ansøgningen direkte til myndigheden i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået ("den besluttende myndighed"), der er ansvarlig for behandling af ansøgningen og for udbetaling af erstatningsbeløb.

Forordningen foreskriver anvendelse af to standardformularer.

Yderligere oplysninger: Erstatning

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

  • Formular til fremsendelse af en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk
  • Formular til fremsendelse af en afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website