Formuláre pre manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.


Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou Dánska.

Rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Nariadenie zavádza použitie štyroch štandardných tlačív.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

 • Osvedčenie podľa článku 39 týkajúce sa rozsudkov v manželských veciach
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa článku 39 týkajúce sa rozsudkov o rodičovských právach a povinnostiach
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa článku 41 ods. 1 týkajúce sa rozsudkov o práve styku
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa v článku 42 ods. 1 týkajúce sa návratu dieťaťa
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom