Sprawy małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej – formularze


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.


Rozporządzenie ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii.

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Rozporządzenie przewiduje cztery standardowe formularze.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków.

 • Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 39 dotyczące orzeczeń w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 41 ust. 1 dotyczące orzeczeń w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 42 ust. 1 dotyczące powrotu dziecka
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 19/02/2019

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony