Formulieren inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.


De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Een vonnis verleend in een Lidstaat zal worden erkend in de andere Lidstaat zonder dat er enigerlei bijzondere procedure is vereist.

De Verordening voorziet in vier modelformulieren.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken.

 • Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeld in artikel 39
  • in het Nederlands
 • Certificaat betreffende beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 39
  • in het Nederlands
 • Certificaat betreffende beslissingen inzake het omgangsrecht, bedoeld in artikel 41, lid 1
  • in het Nederlands
 • Certificaat betreffende de terugkeer van het kind, bedoeld in artikel 42, lid 1
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 19/02/2019

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website