Veidlapas, kas saistītas ar laulības lietām un vecāku atbildību


Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu.


Regula ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Spriedums, kas pieņemts vienā dalībvalstī, tiek atzīts citā dalībvalstī bez īpašas papildu procedūras.

Regula piedāvā četras standarta veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm.

 • 39. Pantā minētā apliecība par spriedumiem laulības lietās
  •  latviešu
 • 39. Pantā minētā apliecība spriedumiem par vecāku atbildību
  •  latviešu
 • 41. Panta 1. punktā minētā apliecība spriedumiem par saskarsmes tiesībām
  •  latviešu
 • 42. Panta 1. Punktā minētā apliecība par bērna atpakaļatdošanu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 19/02/2019

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu