Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios formos


2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.


Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokios specialios tvarkos.

Reglamente numatyti keturi standartiniai blankai.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

 • 39 Straipsnyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų santuokos bylose
  •  lietuvių
 • 39 straipsnyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų dėl tėvų pareigų
  •  lietuvių
 • 41 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų dėl bendravimo teisių
  •  lietuvių
 • 42 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymėjimas dėlteismo sprendimų dėl vaiko sugrąžinimo
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma