Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskeviin asioihin liittyvät lomakkeet


Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta.


Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.

Asetus sisältää neljä vakiolomaketta.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen.

 • 39 artiklassa tarkoitettu avioliittoasiassa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 39 artiklassa tarkoitettu vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tapaamisoikeutta koskevissa asioissa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen palauttamisesta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 19/02/2019

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme