Formularer angående ægteskabssager og sager vedrørende forældremyndighed


Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000.


Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

Forordningen foreskriver anvendelse af fire standardformularer.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • Attest i henhold til artikel 39 vedrørende retsafgørelser i ægteskabssager
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 39 vedrørende retsafgørelser om forældreansvar
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 41, stk. 1, vedrørende retsafgørelser om samværsret
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 42, stk. 1, vedrørende retsafgørelser om tilbagegivelse af barnet
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website