Формуляри за брачни дела и дела за родителска отговорност


Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000.


Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Съдебно решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави –членки, без да е необходимо никакво специално производство.

Регламентът предвижда четири стандартни формуляра.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

 • Удостоверение по член 39 за решения по брачни дела
  • на  български
 • Удостоверение по член 39 във връзка с решения по дела за родителска отговорност
  • на  български
 • Удостоверение по член 41, параграф 1 - решения по дела за право на лични отношения с детето
  • на  български
 • Удостоверение по член 42, параграф 1 за връщане на дете
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/02/2019

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт