Eurooppalaiseen täytäntöönpanoperusteeseen liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 805/2004 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Asetusta 805/2004 sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

Siinä poistetaan tiettyjen ehtojen mukaisesti kaikki välivaiheen toimenpiteet jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, ja joita on tarvittu tähän asti muissa jäsenvaltioissa tehdyissä päätöksissä, kun velan luonne tai laajuus on todistettavasti jätetty riitauttamatta. Nämä ehdot koskevat lähinnä asiakirjapalvelua yksipuolisten tuomioiden tapauksessa. Eksekvatuurimenettelyn poistamisen ansiosta velkojat voivat saada nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon ulkomailla ilman, että sen jäsenvaltion, jossa täytäntöönpanoa sovelletaan, tuomioistuinten tarvitsee osallistua aikaavieviin ja kalliisiin muodollisuuksiin.

Asetuksessa on kuusi vakiolomaketta.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Lisätietoa: Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1.2.2020 alkaen ole enää EU:n jäsenmaa. Erosopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntöä kuitenkin sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan. Yhdistynyt kuningaskunta on lomakkeissa edelleen valittavissa siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti.

 • Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus - tuomio
  • kieli: suomi
 • Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus - tuomioistuimessa tehty sovinto
  • kieli: suomi
 • Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus - virallinen asiakirja
  • kieli: suomi
 • Todistus siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai että sitä on rajoitettu
  • kieli: suomi
 • Muutoksenhaun johdosta annettava eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen korvaava todistus
  • kieli: suomi
 • Hakemus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi : 19/02/2019

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme