Formularer vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 805/2004.


Forordningen 805/2004 er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Med forordningen afskaffes i medlemsstaten, i hvilken der søges fuldbyrdelse, enhver mellemliggende foranstaltning, som hidtil har været påkrævet i forbindelse med retsafgørelser truffet i en anden medlemsstat. Dette gælder, i fald debitor påviseligt ikke har gjort indsigelse mod arten eller omfanget af et pengekrav. Disse betingelser vedrører hovedsagelig dokumentbehandlingen i tilfælde af udeblivelsesdomme. Med afskaffelsen af eksekvaturprocessen vil kreditorer kunne opnå en hurtig og effektiv fuldbyrdelse i udlandet, uden at domstolene i medlemsstaten, i hvilken fuldbyrdelsen finder sted, vil skulle involveres i tidsrøvende og kostbare formaliteter.

Forordningen foreskriver anvendelse af seks standardformularer.

Yderligere oplysninger: Europæisk fuldbyrdelsesordre

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - retsafgørelse
  • på dansk
 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - retsforlig
  • på dansk
 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - officielt bekræftet dokument
  • på dansk
 • Attest om manglende eller begrænset eksigibilitet
  • på dansk
 • Ny attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt efter anfægtelse
  • på dansk
 • Anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af attest som et europæisktvangsfuldbyrdelsesdokument
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Upload udkast

Tilbage til den avancerede uploadfunktion


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website