Formularer vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 805/2004.


Forordningen 805/2004 er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Med forordningen afskaffes i medlemsstaten, i hvilken der søges fuldbyrdelse, enhver mellemliggende foranstaltning, som hidtil har været påkrævet i forbindelse med retsafgørelser truffet i en anden medlemsstat. Dette gælder, i fald debitor påviseligt ikke har gjort indsigelse mod arten eller omfanget af et pengekrav. Disse betingelser vedrører hovedsagelig dokumentbehandlingen i tilfælde af udeblivelsesdomme. Med afskaffelsen af eksekvaturprocessen vil kreditorer kunne opnå en hurtig og effektiv fuldbyrdelse i udlandet, uden at domstolene i medlemsstaten, i hvilken fuldbyrdelsen finder sted, vil skulle involveres i tidsrøvende og kostbare formaliteter.

Forordningen foreskriver anvendelse af seks standardformularer.

Yderligere oplysninger: Europæisk fuldbyrdelsesordre

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - retsafgørelse
  • på dansk
 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - retsforlig
  • på dansk
 • Attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - officielt bekræftet dokument
  • på dansk
 • Attest om manglende eller begrænset eksigibilitet
  • på dansk
 • Ny attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt efter anfægtelse
  • på dansk
 • Anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af attest som et europæisktvangsfuldbyrdelsesdokument
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website