Formuláře pro evropský exekuční titul


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 805/2004.


Nařízení 805/2004 platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Za určitých podmínek není v členském státě, ve kterém je výkon rozhodnutí požadován, trváno na všech meziopatřeních, která byla dosud pro výkon rozhodnutí vydané v jiném členském státě potřebná, není-li prokazatelně veden spor o povahu či rozsah pohledávky. Tyto podmínky se týkají převážně doručování písemností v případě rozsudků v nepřítomnosti. Zrušení právního institutu o vykonatelnosti rozhodnutí soudu jiného členského státu umožní věřitelům získat rychlý a efektivní výkon rozhodnutí v zahraničí, aniž by se museli cestou zdlouhavých a nákladných formálních kroků obracet na soudy členského státu, v němž je rozhodnutí vykonatelné.

Nařízení stanoví šest standardních formulářů.

Doplňkové informace: Evropský exekuční titul

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

 • Potvrzení evropského exekučního titulu - rozhodnutí
  • v jazyce: čeština
 • Potvrzení evropského exekučního titulu - soudní smír
  • v jazyce: čeština
 • Potvrzení evropského exekučního titulu - úřední listina
  • v jazyce: čeština
 • Osvědčení o nedostatečné či omezené vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • Náhradní potvrzení evropského nařízení výkonu po podání opravného prostředku
  • v jazyce: čeština
 • Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 19/02/2019

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.