Формуляри за европейско изпълнително основание


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 805/2004.


Регламентът 805/2004 се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

При определени условия той премахва всички междинни мерки в държавите членки, в които се иска изпълнение и които до момента са били необходими във връзка с решенията, постановени в друга държава членка при доказуемо отсъствие на спор относно основанието или размера на дълг. Тези условия се отнасят най-вече до връчването на документи в случай на съдебни решения, постановени задочно. Премахването на екзекватурата ще даде възможност кредиторите да получат бързо и ефикасно изпълнение в чужбина без участие на съдилищата в държавата членка, където изпълнението се прилага с продължителни и скъпи формалности.

Регламентът предвижда шест стандартни формуляра.

Допълнителна информация: Европейско изпълнително основание

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

 • Удостоверение за европейско изпълнително основание — съдебно решение
  • на  български
 • Удостоверение — съдебно споразумение за европейско нареждане за въвеждане в действие
  • на  български
 • Удостоверение за изпълнително основание — публичен документ
  • на  български
 • Удостоверение за липса или ограничение на изпълняемост
  • на  български
 • Удостоверение за замяна на европейското изпълнително основание вследствие на обжалване
  • на  български
 • Заявление за коригиране или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 19/02/2019

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт