Doręczanie dokumentów – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1393/2007


Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 ma na celu poprawę i przyspieszenie przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych dotyczących spraw cywilnych lub handlowych w ramach procedury doręczania tych dokumentów.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Danii, która potwierdziła zamiar wdrażania jego przepisów w deklaracji sporządzonej w oparciu o umowę równoległą zawartą ze Wspólnotą Europejską.

Rozporządzenie przewiduje różne sposoby przesyłania i doręczania dokumentów: przesyłanie przez jednostki przekazujące i przyjmujące, przesyłanie kanałami konsularnymi bądź dyplomatycznymi, doręczanie pocztą lub bezpośrednie.

Rozporządzenie przewiduje stosowanie siedmiu formularzy.

Informacje dodatkowe: Doręczanie dokumentów.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków.

 • F.1. Wniosek o doręczenie dokumentów
  • w jęz. polski
 • F.2. Potwierdzenie odbioru
  • w jęz. polski
 • F.3. Zawiadomienie o zwrocie wniosku i dokumentu
  • w jęz. polski
 • F.4. Zawiadomienie o przekazaniu wniosku i dokumentu właściwej jednostce przyjmującej
  • w jęz. polski
 • F.5. Zawiadomienie o wpłynięciu dokumentu przesyłane jednostce przekazującej przez właściwą miejscowo jednostkę przyjmującą
  • w jęz. polski
 • F.6. Poświadczenie doręczenia albo informacja o niemożności doręczenia dokumentów
  • w jęz. polski
 • F.7. Iinformacja o prawie adresata do odmowy przyjęcia dokumentu
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 19/02/2019

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony