Dokumentų įteikimo formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Regulu Nr. 1393/2007.


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose perdavimą ir įteikimą valstybėse narėse.

Šis Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją, kuri lygiagrečiuoju susitarimu su Europos Bendrija pagrįstoje deklaracijoje patvirtino ketinanti įgyvendinti šio reglamento nuostatas.

Reglamente numatomi įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, įteikimas paštu ir tiesioginis įteikimas.

Reglamente numatytos septynios formos.

Papildoma informacija: Dokumentų įteikimas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

 • F.1. Dokumentų įteikimo prašymas
  •  lietuvių
 • F.2. Gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • F.3. Pranešimas apie prašymo ir dokumento grąžinimą
  •  lietuvių
 • F.4. Pranešimas apie prašymo ir dokumento persiuntimą atitinkamai gaunančiajai agentūrai
  •  lietuvių
 • F.5. Atitinkamos teritorinę jurisdikciją turinčios gaunančiosios agentūros pranešimas apie gavimą, skirtas perduodančiajai agentūrai
  •  lietuvių
 • F.6. Dokumentų įteikimo arba neįteikimo pažymėjimas
  •  lietuvių
 • F.7. Adresato informavimas apie teisę atsisakyti priimti dokumentą
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma