Formularer vedrørende forkyndelse af dokumenter


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1393/2007.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 skal forbedre og lette overførslen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager i EU-landene.

Forordningen anvendes mellem alle EU-lande, herunder Danmark, der har bekræftet, at man vil gennemføre forordningen gennem en erklæring baseret på en parallelaftale med EU.

Forordningen fastlægger forskellige midler til overførsel og forkyndelse af dokumenter: overførsel mellem fremsendende og modtagende instanser, overførsel via diplomatiske eller konsulære kanaler, forkyndelse pr. post og direkte forkyndelse.

Forordningen indfører syv forskellige formularer.

Yderligere oplysninger: Forkyndelse af dokumenter

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • F.1. Anmodning om forkyndelse af dokumenter
  • på dansk
 • F.2. Modtagelsesbevis
  • på dansk
 • F.3. Meddelelse om returnering af anmodning og dokument
  • på dansk
 • F.4. Meddelelse om videresendelse af anmodning og dokument til den stedligt kompetente modtagende instans
  • på dansk
 • F.5. Meddelelse om modtagelse fra den stedligt kompetente modtagende instans til den fremsendende instans
  • på dansk
 • F.6. Attest vedrørende forkyndelse eller manglende forkyndelse af dokumenter
  • på dansk
 • F.7. Underretning af adressaten om dennes ret til at nægte at modtage et dokument
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website