Formularer vedrørende forkyndelse af dokumenter


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1393/2007.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 skal forbedre og lette overførslen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager i EU-landene.

Forordningen anvendes mellem alle EU-lande, herunder Danmark, der har bekræftet, at man vil gennemføre forordningen gennem en erklæring baseret på en parallelaftale med EU.

Forordningen fastlægger forskellige midler til overførsel og forkyndelse af dokumenter: overførsel mellem fremsendende og modtagende instanser, overførsel via diplomatiske eller konsulære kanaler, forkyndelse pr. post og direkte forkyndelse.

Forordningen indfører syv forskellige formularer.

Yderligere oplysninger: Forkyndelse af dokumenter

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor.

 • F.1. Anmodning om forkyndelse af dokumenter
  • på dansk
 • F.2. Modtagelsesbevis
  • på dansk
 • F.3. Meddelelse om returnering af anmodning og dokument
  • på dansk
 • F.4. Meddelelse om videresendelse af anmodning og dokument til den stedligt kompetente modtagende instans
  • på dansk
 • F.5. Meddelelse om modtagelse fra den stedligt kompetente modtagende instans til den fremsendende instans
  • på dansk
 • F.6. Attest vedrørende forkyndelse eller manglende forkyndelse af dokumenter
  • på dansk
 • F.7. Underretning af adressaten om dennes ret til at nægte at modtage et dokument
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Upload udkast

Tilbage til den avancerede uploadfunktion


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/02/2019

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website