Općenito o pravu EU-a

Europska komisija i razne druge organizacije razvijaju materijale za izobrazbu o pravu Europske unije u cjelini. Svrha je tih materijala pomoći pravnim stručnjacima koji žele samostalno učiti i proširiti svoje znanje i razumijevanje te predavačima koji žele organizirati tečajeve izobrazbe o pravu EU-a ili nekim njegovim aspektima. Informacije o postojećem i budućem zakonodavstvu EU-a dostupne su naweb-mjestu Komisije.

Programi izobrazbe u nekoliko područja europskog prava, u skladu s preporukama Europske mreže za pravosudnu izobrazbu

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu pripremila je programe u različitim područjima europskog prava: upravno pravo, kazneno pravo, građansko pravo i pravni jezik te programe za predavače o metodologiji za pripremu i provođenje pravne izobrazbe. Programi izobrazbe predstavljaju glavne referentne dokumente i služe kao pomoć za izradu i planiranje aktivnosti izobrazbe za članove EJTN-a. Oni nisu priručnici o obuhvaćenim temama već bi trebali služiti kao praktični i korisni vodiči koje predavači mogu odmah upotrebljavati. Podskupine EJTN-a, od kojih je svaka odgovorna za drugo područje, redovito ažuriraju programe.

Programi izobrazbe dostupni su svim zainteresiranim predavačima i pružateljima izobrazbe u području pravosuđa na web-mjestu EJTN-a.

Vodič za pokretanje postupka odlučivanja o prethodnom pitanju pred Sudom Europske unije

Svrha je Vodiča za pokretanje postupka odlučivanja o prethodnom pitanju pred sudom Europske unije dati praktične savjete na temelju iskustva stečenog u Nizozemskoj. U njemu su navedene opće informacije i prijedlozi kada i kako predmet uputiti sudu.

Vodič je izdan pod nadzorom koordinatora europskog prava za nizozemske sudove. Trebao bi služiti samo u informativne svrhe i nije ni u kojem smislu obvezujući. Dostupan jena engleskom na web-mjestu Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (ACA-Europa).

Portal za internetski prijenos Europske komisije

Komisija redovito objavljuje konferencije o novostima u različitim područjima zakonodavstva Europske unije. One bi mogle biti od koristi pravnim stručnjacima koji žele pratiti aktualne događaje iz svojih područja stručnosti i predavačima koji žele slikovito prikazati teme svojih tečajeva izobrazbe.

Konferencije se najčešće, ali ne isključivo, održavaju na engleskom.

Emitiranje uživo putem interneta najavljuje se unaprijed i dostupno je napočetnoj stranici od predviđenog datuma početka. Nakon emitiranja uživo, internetski videozapisi dostupni su u arhivima i mogu poslužiti kao resurs kojim se lako koristiti, koji je ekonomičan i nije štetan za okoliš.

Ostale poveznice

Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (ACA-Europe)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 08/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici